Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanpak op maat van (cyber)pesten in het hoger onderwijs.

Cyberpesten – en pesten in het algemeen – blijft een heikel punt in het onderwijslandschap. Onderzoek en interventies op dit vlak focussen op dit moment voornamelijk op het lager en secundair onderwijs. Echter, ook tussen studenten in het hoger onderwijs zou pestgedrag voorkomen. De eerste doelstelling van dit onderzoek is om na te gaan in welke mate, op welke manier en bij welke studenten (cyber)pesten zich in het hoger onderwijs manifesteert, en wat de gevolgen hiervan zijn voor de betrokkenen. Vervolgens zal ook een benadering worden uitgewerkt voor de preventie en aanpak hiervan, die op het niveau van het hoger onderwijs ingezet kan worden.

Projectleider
lieve.lembrechts@ucll.be

Expertisecel
Empowering People