Overslaan en naar de inhoud gaan

In hoeverre kunnen MIRA exergames gebruikt worden als beweegprogramma voor personen met dementie in de thuiscontext?’ Een studie bij ouderen met dementie en hun zorgverleners.

pwo_demgam_17_-_gezocht_door_projectleider-1.jpg

Hoewel er geen genezing mogelijk is voor de progressieve ziekte die dementie is, zijn er toch een aantal behandelingen die de symptomen kunnen verminderen. Bewegen is er daar één van. De bedoeling van het onderzoek is om een beweegprogramma samen te stellen op basis van exergames. Er wordt nagegaan in welke mate exergames gebruikt kunnen worden in een beweegprogramma voor mensen met dementie in de thuiscontext. Vervolgens worden de mogelijke voorwaarden en barrières voor het gebruik ervan in kaart gebracht. Tot slot wordt de impact van het spelen van exergames nagegaan op de patiënt en het welbevinden van diens mantelzorger.

Projectleider
Katrien.Verhoeven@ucll.be

Expertisecel
Healthy Living