Overslaan en naar de inhoud gaan

De juridisering van het secundair onderwijs: beter voorkomen dan genezen?

“De laatste jaren is er sprake van een sterke juridisering van het Vlaamse onderwijs. Het aantal klachten is nog nooit zo hoog geweest. Deze tendens werd nog versterkt in 2014, door de nieuwe decretale verplichting om ook in het secundair onderwijs met een interne beroepsprocedure te werken. Dit juridisch onderzoek kent een tweeledige insteek: enerzijds zal nagegaan worden of de huidige rechtsbescherming voldoet aan de vooropgestelde standaarden, anderzijds wordt gezocht naar parallellen met het onderwijsrecht uit het hoger onderwijs, dat onder impuls van de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen sterker ontwikkeld is doorheen de jaren.”

Projectleider
Karen.Weis@ucll.be

Expertisecel
Business Innovation