Overslaan en naar de inhoud gaan

Zichtbaar Leren in Loose Parts Play: Leren van jonge kinderen zichtbaar maken & ondersteunen in LPP en Learning Stories

pwo_loose_parts_play_17_-_gezocht_door_projectleider_-_1.jpgpwo_loose_parts_play_17_-_gezocht_door_projectleider_-_2.jpgpwo_loose_parts_play_17_-_gezocht_door_projectleider_-_3.jpg

Het is voor alle jonge kinderen van uitermate groot belang dat hun leerkrachten samen met hen een ‘Zone van Naaste Ontwikkeling’ creëren. Om goed te kunnen inschatten hoe die zone ingevuld kan worden kunnen leerkrachten gericht observeren en inschatten welke  denk- en handelingsschema’s kinderen aan het ontwikkelen zijn. Werken met Loose Parts biedt de open situaties die mogelijkheden scheppen om te kijken naar schema’s die sowieso al leven bij kinderen. Het samen met collega’s delen en bespreken van die observaties versterkt het professioneel handelen van de leerkracht. In het project wordt een inspiratiebox voor begeleiders ontwikkeld die de nodige tools bevat om met jonge kinderen een actieve ‘Zone van Naaste Ontwikkeling’ te creëren.

Projetleider
Hilde.Stroobants@ucll.be

Expertisecel
Art of teaching
Education for all