Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoek aangaande veiligheidsaspecten en bestaande standaarden met betrekking tot het gebruik van brandbare koelmiddelen

pwo_ovast_17_-_gezocht_door_projectleider_-1.jpg

Door de nieuwe Europese F-gasverordening wordt de industrie verplicht om koelmiddelen te hanteren die een laag Global Warming Potential (GWP) hebben en dus milieuvriendelijker zijn. Een gevolg hiervan is dat in de toekomst brandbare koelmiddelen (zoals propaan, butaan, HFO’s...) vaker gebruikt zullen worden in diverse toepassingen. In het onderzoek zullen mogelijke veiligheidsrisico’s in kaart worden gebracht, er zal onderzocht worden hoe hier veilig hiermee mee om te gaan en er zullen voorstellen geformuleerd worden ter verbetering van de standaard via sectororganisatie UBF-ACA. Er zullen ook aangepaste practica voor studenten en het werkveld worden voorzien.

Projectleider
Walter.Reulens@ucll.be

Expertisecel
Energy
LAB4U
Business Innovation