Overslaan en naar de inhoud gaan

logo_wpo_wereldburgerschap.pngGlobal citizenship education, verankering van wereldburgerschap in een hervormd secundair onderwijs en aan een vernieuwde lerarenopleiding

Volgens verschillende onderzoeken is het huidige onderwijs te sterk gefocust op het vormen van ‘economisch functionerende mensen’. Er is met andere woorden te weinig aandacht voor het ontwikkelen van maatschappelijke en burgerlijke geletterdheid – leerlingen worden te weinig gevormd tot een ‘kritische burger’. Door middel van professionele leergemeenschappen en input uit de literatuur wordt nagegaan op welke manier dat secundaire scholen de zogenaamde wereldburgerschapseducatie (WBE) in hun werking kunnen verankeren. Bovendien worden er ook concrete praktijkvoorbeelden ontwikkeld om deze WBE te implementeren.

Projectleider
Leen.Alaerts@ucll.be

Expertisecel
Art of teaching