Overslaan en naar de inhoud gaan

PWO Astmapping 18

Astmapping: Lokalisatie van respiratoire hotspots voor astmapatiënten in een stedelijke context a.d.h.v. Citizen Science en snuffelpalen

pwo2018_astmapping.pngLuchtverontreiniging veroorzaakt het belangrijkste milieu-gerelateerde gezondheidsrisico in Europa. Recente schattingen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (World Health Organisation; WHO) suggereren dat luchtverontreiniging aan de basis ligt van tot 80% van de vroegtijdige sterfgevallen, longaandoeningen en longkanker. Astma is een chronische inflammatoire aandoening van de luchtwegen die terugkerende episodes van piepende ademhaling, kortademigheid, beklemmend gevoel op de borst en hoesten kan veroorzaken. Deze symptomen zijn het meest ernstig tijdens de nacht of in de vroege ochtend bij het ontwaken. In gans Europa lijden naar schatting 30 miljoen mensen (4.0%) aan astma en de prevalentie in België ligt zelfs nog wat hoger, nl. 4.4%. Hoewel luchtverontreiniging alle populaties kan schaden, spreekt het voor zich dat sommige mensen – zoals astmapatiënten – gevoeliger zijn aan een hogere vervuilingsgraad.

Tijdens dit project worden drukknoppen ontwikkeld die gemonteerd worden op de inhalatoren (puffers) van astmapatiënten om met behulp van o.a. gps-signalen de frequentie van gebruik alsook de locatie bij gebruik van deze inhalatoren in kaart te brengen. Om de bekomen data uit dit Citizen Science project te verifiëren en te versterken, worden tevens een aantal vaste meetpunten – “snuffelpalen” – doorheen de stad Hasselt geplaatst. Op deze manier kunnen “respiratoire hotspots” binnen de stad gelokaliseerd worden."

contact

ilse.vermeulen@ucll.be

Expertisecel

LAB4U
Energy
Itech