Overslaan en naar de inhoud gaan

PWO Flipped 18

Flipped Learning en talenonderwijs

pwo2018_flipped.pngFlipped learning - in Vlaanderen vaak gekend onder de naam flipping the classroom - heeft als uitgangspunt het zo efficiënt mogelijk gebruiken van de face-to-face klastijd in functie van activerend en diepgaander leren. Hiervoor wordt de eerste kennismaking met nieuwe leerstof (die traditioneel in de klas gebeurt) verplaatst naar thuis (individual space), en komen leerlingen/studenten met voorkennis en vragen naar de klas (group space) om daar dan met de leraar als coach te werken aan de diepere verwerking van die leerstof (die in een traditioneel model thuis zou gebeuren).

Efficiënter gebruik van de klastijd, actiever en dieper leren in de klas, meer tijd in de klas om leerlingen te begeleiden met problemen … dat klinkt allemaal als muziek in de oren, maar toch blijkt er een soort van drempelvrees te zijn bij onze Vlaamse leerkrachten om flipped learning toe te passen in hun lessen. De technologische component van flipped learning speelt daarin misschien een rol, maar ook het ontbreken van uitgewerkte praktijkvoorbeelden van flipped learning kan gezien worden als één van de redenen waarom de adoptie van flipped learning in Vlaanderen uitblijft. Want, meer klastijd om actiever en dieper te leren vraagt van ons als leerkracht om radicaal anders te gaan nadenken over onze klastijd. Uit de eigen onderwijspraktijk is gebleken dat de toepassing van dit principe in de praktijk inderdaad niet altijd zo eenvoudig is als het klinkt. Flipped learning vraagt meer dan gewoon het omwisselen van klastijd en verwerkingstijd thuis. Als we deze mental shift bij (toekomstige) leerkrachten willen stimuleren, dan moet die ook ondersteund worden. Als lerarenopleiding kunnen we hierin een belangrijke rol spelen ten opzichte van het werkveld en van de studenten van onze lerarenopleiding. Bij de uitvoering van dit project is er nauwe samenwerking met het Flipped Learning Global Initiative en de International Faculty of Flipped Learning.

Dit onderzoeksproject zal resulteren in praktische en onderwijskundig relevante aanbevelingen voor werkveld en beleid. De leidraad zal hefbomen en valkuilen bevatten voor leraren talen secundair onderwijs, student-leraren en lerarenopleiders secundair onderwijs op basis waarvan ze weloverwogen aan de slag kunnen met flipped learning in hun eigen taalonderwijs. We beperken ons tot het talenonderwijs, omdat wereldwijd flipped learning en taalonderwijs onderbelicht wordt. We verwachten niettemin dat de resultaten ook geschaald zullen kunnen worden naar andere onderwijsvakken.

contact

david.stienaers@ucll.be

expertisecel

Education for the future