Overslaan en naar de inhoud gaan

Flipped Learning en talenonderwijs

Flipped Learning - ook wel bekend als flipping the classroom - heeft als uitgangspunt het zo efficiënt mogelijk gebruiken van de beschikbare face-to-face klastijd voor activerend en diepgaand leren. Hiervoor wordt de eerste kennismaking met nieuwe leerstof (die traditioneel in de klas gebeurt) verplaatst naar buiten de klas: leerlingen bekijken bijvoorbeeld thuis voor de les een video of lezen een tekst waarin de nieuwe leerstof uitgelegd wordt. Met de voorkennis uit die voortaak en met eventuele vragen of problemen komen leerlingen vervolgens naar de klas om daar dan met de leraar als coach op een actieve en dynamische manier te werken aan de diepere verwerking van die leerstof (die in een traditioneel model thuis zou gebeuren).

Drempelvrees?

Efficiënter tijdgebruik, actief en diepgaand leren, meer tijd in de klas om leerlingen persoonlijk te ondersteunen bij problemen … dat klinkt zonder twijfel als muziek in de oren bij iedere leerkracht en in het bijzonder bij taalleerkrachten die vaak met zeer weinig lesuren zowel kennis als vaardigheden willen (en ook moeten) ontwikkelen bij hun leerlingen. Toch blijkt er een soort van drempelvrees te zijn bij onze Vlaamse leerkrachten om Flipped Learning in hun onderwijs te gebruiken. Mogelijks speelt de technologische component van Flipped Learning (bv. het maken van eigen video’s) daarbij een rol, maar ook het ontbreken van uitgewerkte praktijkvoorbeelden en good practices kan gezien worden als een van de redenen waarom een massale adoptie van Flipped Learning uitblijft. Want, meer klastijd om activerend en diepgaand te leren vraagt van ons als leerkracht om radicaal anders na te nadenken over het gebruik en de invulling van onze klastijd. Flipped Learning vraagt namelijk meer dan gewoon het omwisselen van klastijd en verwerkingstijd thuis. We moeten als leraar immers op zoek naar activerende en uitdagende activiteiten die onze leerlingen in de klas aanzetten tot een diepgaande verwerking van de leerstof waarbij leerlingen ook effectief de relevantie van de voortaak ervaren. Als we deze mental shift bij (toekomstige) leerkrachten willen stimuleren, dan moet die ook ondersteund worden.

Flipped Learning vraagt meer dan gewoon het omwisselen van klastijd en verwerkingstijd thuis.

 

Doel

Het doel van dit onderzoeksproject is dubbel:

  • praktische en onderwijskundig relevante aanbevelingen doen voor werkveld, beleid en lerarenopleiding op basis waarvan ze weloverwogen aan de slag kunnen met Flipped Learning in hun eigen taalonderwijs

  • uitgewerkte en uitgeteste voorbeelden van good practices genereren voor Flipped Learning in talenonderwijs

Bij de uitvoering van dit project wordt er samengewerkt met het Flipped Learning Global Initiative en de International Faculty of Flipped Learning (flglobal.org).

 

Geïntereseerd?

Wil je je met je vakgroep gratis professionaliseren in Flipped Learning? Benieuwd hoe je hier concreet mee aan de slag kan gaan in je lessen? Lees de folder en schrijf je in voor 18 januari 2019.

download folder

Schrijf je in

 

contact

flippedlearning@ucll.be