Overslaan en naar de inhoud gaan

PWO Mondzorginterventie 18

Wat als… je iemand anders zijn mond verzorgt? Interventie bij zorgpersoneel ter bevordering van mondzorg bij ouderen met dementie

pwo2018_mondzorginterventie.jpgZorgafhankelijke personen vertonen, in vergelijking met de Vlaamse populatie, een slechte mondhygiëne. Deze gebrekkige mondhygiëne is het meest uitgesproken bij ouderen met dementie. Dit komt omdat ouderen met dementie voor hun mondzorg grotendeels afhankelijk zijn van het zorgpersoneel en vaak weerstand vertonen tijdens mondzorg. Een goede mondhygiëne is echter belangrijk om mondaandoeningen, ondervoeding, maar ook belangrijke systeemaandoeningen zoals o.a. endocarditis en longontstekingen te voorkomen. De huidige interventies bij zorgpersoneel, om mondzorg bij ouderen te verbeteren, werken echter niet. Het ontbreken van een effect van deze interventies is wellicht te wijten aan het gebrek aan kwalitatieve motivatie bij het zorgpersoneel om de mondzorg op termijn vol te houden. Daarnaast staan de interventies niet stil bij de competenties die zorgprofessionals nodig hebben om weerstand bij de oudere tijdens mondzorg te hanteren. Tot slot missen de bestaande interventies ook een duurzame verankering in het zorgbeleid en een lokale gedragenheid bij de tandarts verbonden aan het WZC.

Het opzet van dit project is het ontwikkelen van een interventie welke een methodiek met een motiverende training en een duurzaam mondzorgbeleid aanreikt voor een goede mondzorg bij personen met dementie. Hierbij stellen we 3 subdoelstellingen centraal:

1. Binnen de interventie willen we een optimaal motiverende omgeving rond mondverzorging ontwikkelen om de autonome motivatie voor mondzorg bij zorgprofessionals te versterken. We baseren ons hierbij op de principes van de zelfdeterminatie theorie, door maximaal in te zetten op het ondersteunen van de drie basisbehoeften (autonomie, verbondenheid en competentie) bij het zorgpersoneel tijdens de training van de interventie.

2. Daarnaast willen we het zorgpersoneel niet alleen trainen in het vakkundig verzorgen van een kwetsbare mond, maar hen ook psychosociale vaardigheden aanleren in het reduceren van stress en weerstand die ouderen met dementie tijdens mondverzorging ervaren.

3. Tevens willen we de mondverzorging voor ouderen met dementie duurzaam verankeren in het zorgbeleid van het WZC en de lokale samenwerking met de huistandarts aanscherpen.

contact

dorien.wuyts@ucll.be 

expertisecel

Healthy Living
Active Ageing