Overslaan en naar de inhoud gaan

PWO No Whey-st 18

No Whey-st
Valorisatie van wei tot melkzuur

 De zuivelsector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in België. De sector levert ook reeds lange tijd inspanningen naar verduurzaming toe. Toch blijft er nog een lange weg te gaan. Zeker op het gebied van het valoriseren van afval- en/of nevenstromen kunnen stappen genomen worden. Zowel kaas- als yoghurtfabrikanten hebben tijdens hun productieprocessen te kampen met een grote waterige afvalstroom, het zogenaamde wei (in de EU: 40 miljoen ton/jaar). In België wordt deze wei voornamelijk verwerkt tot veevoeder of kleinere zuivelfirma’s schenken hun wei aan lokale boeren die deze gebruiken als bemesting voor hun akkers of voor de productie van biogas. Een meer winstgevende afzet voor wei is het gebruik ervan voor de productie van melkzuur. Melkzuur kent verschillende ‘groene’ toepassingen o.a. als grondstof voor de synthese van biodegradeerbare plastics (o.a. PLA, Poly Lactic acid of polymelkzuur). Momenteel wordt melkzuur geproduceerd via fermentatie uitgaande van sucrose uit suikerbieten of glucose uit maïs. Omwille van de steeds toenemende vraag naar melkzuur (jaarlijkse stijging met 5-8%) kan wei, als grondstof, een interessante aanvulling vormen op deze voedingsgewassen. Wei bevat immers nog een grote hoeveelheid lactose (40 g/L) dat via fermentatie kan worden omgezet in melkzuur. Daarenboven treedt wei niet in competitie met gewassen bedoeld voor humane consumptie. In samenwerking met een aantal Belgische zuivel- en melkzuurfabrikanten wil dit PWO-project onderzoeken of het gebruik van wei-afval voor de productie van melkzuur een praktisch haalbaar en economisch rendabel proces kan vormen.

contact

carolien.grammen@ucll.be 

expertisecel

Business Innovation
LAB4U