Overslaan en naar de inhoud gaan

Research

U bent hier

De hogeschool zet in op drie centrale thema’s die als focus dienen voor het bepalen van onze onderzoeksprojecten:

Duurzaam ondernemen

In duurzaamheidskwesties staan de interacties tussen de sociale en de ecologische processen in de maatschappij centraal. Een ontkoppeling tussen economische groei en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen dringt zich op. UCLL zet in op nieuwe businessmodellen, actief burgerschap en coöperatie, duurzame energie en innovatieve procestechnieken ten behoeve van leefbare klimaatomstandigheden en met reductie van de groeiende sociale ongelijkheid.

Een 100% groen energienet op Pukkelpop - Baraque Futur

De organisatoren van het Limburgse jongerenfestival Pukkelpop zetten studenten en onderzoekers van het UCLL aan het werk met een bijzondere opdracht: onderzoek en promotie rond een duurzame manier om megaconcerten te ontplooien. Één podium van het festival in 2015 werd volledig energieneutraal gemaakt, onder meer door het gebruik van 2 windmolens en de plaatsing van 150 zonnepanelen. Ook de energievoorziening voor de cateringproductie en infostanden van Baraque Futur draaide hierin mee. Daarnaast werd ook een duurzame backup-energievoorziening voorzien op Biodiesel. Op een ‘energy floor’ konden festivalgangers zelf energie opwekken door er flink te staan dansen. Het project toont jonge mensen op een tastbare manier de werkbaarheid van duurzame energie. Voor Chokri Mahassine was het heel inspirerend: “We hebben de studenten eerst vrij laten brainstormen. Maar meteen was duidelijk dat we veel van die ideeën eigenlijk ook echt zouden kunnen toepassen. Mede dankzij de studenten en de docenten van UCLL was Baraque Futur een enorm succes!”.

Het project wordt ook in toekomstige edities van Pukkelpop verdergezet: “We hebben nu voldoende inspiratie voor de komende tien jaar”.

Foto’s, video’s en meer toelichting

 

KMO routes: Innovatielab Uitgeverij Averbode

Het InnovatieLab is een onderdeel van KMO routes. KMO routes specialiseert zich in dienstverlening naar KMO’s. Bedrijven kunnen er vragen stellen over 6 verschillende managementonderwerpen, ‘de routes’.

UCLL ondersteunt dit project met het InnovatieLab en de Innovatieacademie. In het Innovatielab pakken studenten onder begeleiding van docenten specifieke innovatie-uitdagingen van bedrijven aan. Zo werd er voor Uitgeverij Averbode een oplossing gezocht voor de dalende abonnementscijfers van hun Zonnekind, Zonneland en Zonnestraal. Resultaat hiervan was een vernieuwd business model en een uitgekiende marketingstrategie die rekening hield met verschillende doelgroepen en nieuwe, innovatie benaderingen om die doelgroepen aan te spreken. Voor zowel de UCLL-studenten als voor Uitgeverij Averbode was het een leerrijke ervaring: “Wij hebben door de samenwerking out-of-the-box leren denken”, aldus Uitgeverij Averbode.

Met de Innovatieacademie doet UCLL dan weer navorming rond marketing en innovatie.

Meer info op www.innovatielab.be

 

LED – Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra

LED staat voor Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra. Hogescholen bieden bedrijven en organisaties er op een laagdrempelige en kosteloze manier hun expertise aan. UCLL doet hier vol enthousiasme aan mee.  Zo vertegenwoordigt UCLL bijvoorbeeld de LED Duurzame Ontwikkeling. Hier kunnen bedrijven terecht voor eerstelijnsadvies rond milieu, het gebruik van hernieuwbare bronnen van energie, het onderzoek en gebruik van duurzame materialen, duurzaam design en ontwikkeling, duurzame mobiliteit en automatiseringsprocessen.

Meer info op www.lednetwerk.be

Intelligente zorg

De 21ste eeuw zoekt naar nieuwe oplossingen voor moderne maatschappelijke problemen op het vlak van samenleving en gezondheid: vergrijzing, evenwichtige voeding, kansarmoede en participatieve, nieuwe arbeidsmodellen, innovatieve technologie in de woonzorg enz. UCLL onderzoekt innovatieve ontwikkelingen op hun duurzame toepasbaarheid in het werkveld.

Exergames bij ouderen

UCLL onderzoekt het effect van exergames (computerspelletjes die aanzetten tot begeleid bewegen, zoals Wii Fit) op de fitheid van ouderen die verblijven in woonzorgcentra. Hebben ze een potentieel om de zelfredzaamheid te verhogen?                                                                                                    

Een op de drie personen ouder dan 65 jaar valt elk jaar minstens eenmaal, in woonzorgcentra loopt het percentage zelfs op tot 70% van de bewoners. Valincidenten ondermijnen de zelfredzaamheid, de mobiliteit en het welbevinden van personen. In dit onderzoek werd nagegaan welk potentieel ‘exergames’ hebben om beweging te bevorderen en eenzaamheid te bestrijden. De resultaten zijn veelbelovend op alle domeinen. Een opportuniteit om samen met het werkveld hierrond verder aan de slag te gaan.

Bekijk de video

 

Badkamer / wellness room voor patiënten met dementie

Studenten en onderzoekers van UCLL ontwikkelden samen met VZW Menos een badkamer op maat van patiënten met dementie. Het eindresultaat probeert hun specifieke noden aan veiligheid en ondersteuning te rijmen met de wensen rond privacy en comfort die we allemaal kennen. De patiënten en hun zorgverleners kregen voluit inspraak in het ontwerp. Het resultaat is een wellnessruimte met onder meer infraroodverwarming, diverse toepassingen op het vlak van domotica voor onder andere zintuiglijke stimulatie, discrete aanwezigheid van hulp en steun, gemakkelijke toegang tot specifieke verzorging voor voeten, handen en kapsel. Het ontwerp van de ideale badkamer kaapte intussen verschillende awards weg. De eerste echte badkamers worden momenteel ingepland en gebouwd in zorgcentra.

Bekijk het persartikel

 

Een agendatool voor jongeren met autisme

Studenten van UCLL zochten samen met de leerlingen van de secundaire school TIHH Hasselt antwoorden op concrete vragen van bedrijven en zorginstellingen. Het resultaat? Technologische zorginnovaties die volledig zijn aangepast aan de noden van de eindgebruikers. Het project past in de LED Zorgeconomie van het Agentschap Ondernemen. Doel is om zorginstellingen op die manier toegang te geven tot de kennis en expertise van de hogeschool. Zo werd er voor vzw Kids en secundaire school De Dageraad een agendatool ontwikkeld voor jongeren met autisme. Ze werkten daarvoor samen met het bedrijf Z-Apps, Autisme Limburg en CAD Limburg. De studenten van de MAD-faculty stonden in voor de look-and-feel, hun collega’s van Sociaal-Agogisch Werk voor de invulling, en de IWT-studenten en TIHH-leerlingen voor de uitvoering. 

Uitdagend onderwijs

Veranderingen binnen de samenleving en het onderwijs voltrekken zich steeds sneller. Om daarmee om te gaan, zijn heel wat kennis, vaardigheden en attitudes nodig. UCLL onderzoekt – samen met zowel leerlingen als leraars – hoe we het huidig onderwijs toekomstgericht kunnen aanpassen en optimaliseren. Creatief en kritisch samen nadenken zijn daarbij de sleutelwoorden. Doel is steeds de leefbaarheid van de maatschappij binnen Europa én daarbuiten te verhogen.
 

CLIL: Elke leraar taalleraar

Secundaire scholen in Vlaanderen kunnen sinds september 2014 schoolvakken aanbieden in een vreemde taal. Leerlingen krijgen dan bijvoorbeeld biologie in het Duits, economie in het Engels of LO in het Frans. Dit gebruik van een vreemde taal om een niet-taalvak te onderwijzen noemt men ‘CLIL’, ‘Content and Language Integrated Learning’.

Gedurende twee schooljaren vergelijkt UC Leuven-Limburg een aantal CLIL-klassen met klassen waar CLIL nog niet wordt toegepast, en dit op een aantal criteria: de motivatie en leerhouding van de leerlingen, hun resultaten voor het CLIL-vak, de vreemde taal en het Nederlands. Tevens wordt nagegaan wat de invloed van CLIL-didactieken is.

Meer info
 

Quantum SpinOFF

Het project Quantum SpinOff brengt leerlingen en hun leerkrachten, in direct contact met de wereld van moderne fysica, nano-onderzoek en high-tech ondernemen. Leerlingen werken samen met onderzoekers en ondernemers in een project waar ze een innovatief product of dienst bedenken, gebaseerd op hedendaagse wetenschap en technologie. 

De expertisecel Art of Teaching ontwikkelde hiervoor een authentieke pedagogie die de school toelaat om de echte wereld van cutting-edge onderzoek in de klas te brengen. Met interactieve leerstations, hands- en minds-on leermaterialen, wordt de creativiteit, het initiatief en de ondernemingszin gestimuleerd. De leerlingen verdedigen zoals echte onderzoekers hun wetenschappelijke en technologische inzichten voor een vakjury die een Quantum SpinOff Prize, zelfs met een Europese dimensie, toekent.

Bekijk het filmpje met scholieren, leerkrachten, onderzoekers en bedrijfsleiders aan het woord.

 

Leon: oudersproject rond betrokkenheid

Leon staat voor leer en ontwikkelingsgroepen voor ouders. Het is een project dat UC Leuven-Limburg samen met Stebo, de KT Scholengroep (Hasselt) en scholengemeenschap De Speling (Genk) in het leven riep.

Dankzij de Leon-groepen slaan scholen en lokale organisaties de handen in elkaar om ouders binnen de school vorming aan te bieden. Het project heeft als doelstelling ouders meer te betrekken, want betrokken en lerende ouders verhogen ook de kans op betrokken en lerende kinderen. Een ander resultaat is dat ouders én kinderen daardoor sterker komen te staan in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Meer info