Overslaan en naar de inhoud gaan

Focuslijnen

U bent hier

UC Leuven-Limburg doet als hogeschool aan praktijkgericht onderzoek en werkt daarvoor samen met andere regionale en internationale kennisinstellingen, bedrijven en organisaties, de overheid en financierende instellingen om nieuwe, toegepaste kennis te genereren.

UCLL doet dit, zoals steeds, met oog voor kwaliteit: quality driven of kortweg QUADRI.

Intern maken we onder meer volgende opsplitsing:

Focuslijnprojecten

Focuslijnprojecten zijn 2-jarige onderzoeksprojecten die tot doel hebben om de multidisciplinaire samenwerking tussen de expertisecellen en het onderwijs te bevorderen, en zo een samenwerking over de groepen heen tot stand te brengen.

Onze hogeschool heeft gekozen voor de volgende thema’s:

Duurzaam ondernemen

Intelligente zorg

Uitdagend onderwijs

 

PWO-projecten

PWO-projecten waarbij PWO staat voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, zijn 2 of 3-jarige onderzoeksprojecten die tot doel hebben bij te dragen aan de verbetering en innovatie van de beroepspraktijk. Dit door het genereren van kennis en inzichten, maar ook door het leveren van toepasbare producten, ontwerpen en concrete oplossingen voor praktijkproblemen. PWO-projecten kennen evenzeer een nauwe relatie met het onderwijs via de bijdrage aan onderwijsactiviteiten, de professionalisering van docenten en curriculumvernieuwing.

overzicht van goedgekeurde PWO-projecten per academiejaar