Overslaan en naar de inhoud gaan

Intelligente Zorg

U bent hier

UC Leuven – Limburg onderzoekt de nieuwste ontwikkelingen in voeding, arbeidsmodellen, woonzorgtechnologie op hun duurzame toepasbaarheid onder de focuslijn intelligente zorg. Samenlevingsproblemen van de 21ste eeuw, zoals vergrijzing en armoede, vragen immer om innovatieve oplossingen.

Focuslijnproject

Volgend  focuslijnproject 'Intelligente zorg 2016-2017' is gelanceerd:

Het concrete doel van dit onderzoek is dan tweeledig: 1) het aanbod aan methodieken en programma’s op het vlak van sensibilisering en preventie m.b.t. IFG in kaart brengen, en een pakket op maat voor leerkrachten uitwerken en 2) het evalueren van het FJC, zowel op het vlak van het proces (procesevaluatie) van de inwerkingtreding als de gewenste effecten ervan (effectevaluatie).
Het resultaat van dit onderzoek zal een draaiboek en praktische tool voor professionals zijn die in aanraking komen met personen betrokken bij IFG (doelstelling 1) en een evaluatie van het FJC, op basis waarvan lessen getrokken kunnen worden voor andere cases van interprofessioneel en ketengericht samenwerken (doelstelling 2).

Contact

Heeft u meer informatie nodig of een vraag i.v.m. de focuslijn "Intelligente zorg", of een focuslijnproject? Neem dan contact op met anne.groenen@ucll.be.

 

Verslag van het event "Ketengericht werken bij jonge gezinnen met jonge kinderen" van 20/01/12017