Overslaan en naar de inhoud gaan

Uitdagend Onderwijs

U bent hier

UCLL creëert digitale en fysieke leeromgevingen waarin lerenden van alle leeftijden en opleidingsniveaus samenwerken om de toekomstige maatschappij vorm te geven. Zij denken creatisch (creatief en kritisch) om samen met de betrokken communities de leefbaarheid van de maatschappij zowel in Europa als daarbuiten te verhogen. UCLL vertrekt vanuit de mogelijkheden van de lerenden opdat zij een persoonlijk portfolio van competenties ontwikkelen waardoor zij de jobs van de toekomst garanderen.

Contactpersoon:
greet.decin@ucll.be

Enkele projecten:

PAL PROJECT

Fighting discrimination and anti-Gypsyism in education and employment in EU

The PAL Project aims to develop a comprehensive approach and endorse a number of goals in education, employment in order to speed up Roma Integration and support the implementation of national Roma inclusion strategies and the Council Recommendation of Roma Integration.

Meer info en projectdetails

PAL project is co-funded by the Rights, Equality & Citizenship Programme of the European Union.

TALES

TALES heeft een methode ontwikkeld om storytelling (zowel mondeling als digitaal) in het didactisch repertorium op te nmen. Aan de hand van theoretische denkkaders, curriculumonderzoek, goede praktijkvoorbeelden, trainingen, pilootsessies tonen we aan hoe het vertellen van verhalen de kerncompetenties van de 21ste eeuw van leerlingen en leraren-in-opleiding uitdaagt. Het consortium bestaat uit professionele verhalenvertellers en universiteiten met lerarenopleiding.

http://www.storiesforlearning.eu
https://www.facebook.com/groups/Storiesforlearning/

GuLL

GuLL (Guerilla Literacy Learners) creëert een handleiding en een MOOC waarin een leerlinggedreven methode aangeleerd wordt. De Guerillapatronen zijn de unieke verbindingen die studenten maken, om fouten te creëren. Een combinatie van art of hosting, graphic facilitation, narrative coaching en user-centered design laat de leraar toe om die patronen zichtbaar te maken voor de lerende. We gebruiken het taalonderwijs als case om de methode te verduidelijken, maar de methode kan gebruikt worden voor eender welk vak. Het consortium bestaat uit lerarenopleiders, trainers in informele leeromgevingen en creativiteitstrainers.

 

http://www.pleasemakemistakes.eu
http://www.facebook.com/groups/GuLLeducators/

 

LEEN

LEEN ( Liminality & Educational Entrepreneurship) creëert "learning snacks" die leerkrachten kunnen gebruiken in hun vak, projecten, curriculum, onderwijsbeleid om de ondernemerszin in de brede betekenis in hun studenten aan te moedigen. We combineren community-based en crowdlearning met probleemgestuurd leren en design thinking. We ontwerpen een profiel van de nieuwe leraar die verbindt met externe experten en met digitale leeromgevingen. Het consortium bestaat uit secundaire scholen in economisch precaire omgevingen, lerarenopleiders en ondernemers (internationaal- lokaal, beginnend - gevestigd, sociaal, cultureel, educatief ondernemerschap).

L2LByTe2

L2LByTe2 (learning to learn by teaching) laat volwassen studenten aan ons uitleggen in kennisclips hoe zij authentiek leren, familiegeletterdheid, intergenerationeel, creatief en digitaal leren... willen toepassen in hun leerverhaal.Dit is een kruispunttraject dat L2LByTe1 verbindt met ALICE en Vintage. L2LByTe2 creëert een open course met een self-assessment tool. Het consortium bestaat uit trainers in informele leeromgevingen, lerarenopleiders en opleiders van volwasseneducatie in formele contexten.

De focuslijn Uitdagend Onderwijs bevat volgende expertisecellen:

Education for the FutureArt of TeachingEducation for All[ed+ict]