Overslaan en naar de inhoud gaan

Natuurlijk wil jij mét resultaat studeren! Hoe je dat aanpakt? Doorloop altijd deze drie fases:

Oriënteren - grondig doornemen - herhalen

Fase 1: Oriënteren

Oriënteer je eerst op de leerstof vóór je bladzijde voor bladzijde de cursus begint te lezen, te markeren en te memoriseren. 
Doel van het oriënteren:
 op korte tijd te weten te komen waarover het studiemateriaal gaat door het te verkennen.

 • Neem de  ECTS-fiche of de studiewijzer door voor informatie over doelstellingen en evaluatievorm te weten.
 • Verken de cursus: neem de inhoudsopgave door, lees de inleiding, kijk hoeveel bladzijden de cursus telt.
 • Verken een hoofdstuk: ga diagonaal doorheen de tekst om een idee te krijgen van de inhoud en opbouw. Raadpleeg de inhoudsopgave, lees inleiding en conclusie, bekijk titels, grafieken en tabellen, blader door je notities.

Fase 2: Grondig doornemen

Diep de leerstof verder uit. Besteed aandacht aan de grote lijnen en de hoofdzaken van de tekst. Oefen de theorie in en maak ze concreter door voorbeelden te zoeken.
Doel van het grondig doornemen: je maakt je de leerstof eigenJe verfijnt het ruwe beeld dat je in de verkennende fase hebt opgebouwd. 

 • Begrijpen en structureren
  • Probeer de leerstof te begrijpen door de tekst intensief te lezen en inhoudelijk uit te diepen.
  • Richt je op de hoofdzaken en structureer ze. Zo onthoud je al een groot deel van de leerstof.
  • Onderstreep of markeer en maak een schema. Let daarbij op signaalwoorden.
 • Diepgaander doornemen
  • Analyseer de leerstof: zoek naar de rode draad, naar verbanden en een integratie in het grotere geheel.
  • Reflecteer over de leerstof en over je leermethode. Begrijp je alles goed, wat staat er nu eigenlijk, wat concludeert de lector? Ga terug naar eerdere stukken of kijk verder naar volgende onderwerpen.
   • Maak aantekeningen bij het actief verwerken van de leerstof. Geef de hoofdgedachten weer in kernwoorden, gebruik symbolen, geef een korte samenvatting in eigen woorden. Doe dat bij voorkeur schematisch.  Maak indien nodig een schema of een samenvatting.
   • Analyseer de voorbeelden en verwijzingen. Probeer zelf andere voorbeelden te zoeken.
   • Pas je kennis ook toe door oefeningen te maken of problemen op te lossen aan de hand van de theorie. Stel jezelf vragen en geef antwoorden. Anticipeer op mogelijke examenvragen.
   • Zoek op wat je niet goed begrijpt en noteer wat je opzoekwerk je oplevert. 
 • Memoriseren

Structureer de leerstof vooraf zo dat de hoeveelheid te memoriseren leerstof beperkt blijft. Wanneer je de leerstof begrijpt, zal het memoriseren vlotter verlopen. Herhaling is noodzakelijk om leerstof voor lange tijd te onthouden.

 • Probeer definities, formules en schema’s zelf op te schrijven of te tekenen zonder naar het cursusmateriaal te kijken. Leg belangrijke begrippen en termen uit zonder naar je begrippenlijst te kijken.
 • Maak de leerstof die je uit het hoofd moet leren betekenisvol: rangschik ze op een bepaalde manier, plaats de informatie in een context waarin ze voorkomt, leg verbanden met dingen die je al weet.

Fase 3: Herhalen

Herhaal de leerstof om de opgedane kennis te onthouden en toe  te passen.
Doel van het herhalen: door herhaling krijg je een beter overzicht van het bestudeerde deel en onthoud je de leerstof beter en langer.

 • Herhaal je leerstof meer dan een keer. Bij elke herhaling merk je dat het gemakkelijker gaat en dat je minder fouten maakt.
 • Door de leerstof globaal door te nemen, krijg je een overzicht van de belangrijke punten.
 • Wanneer je de inhoud voor jezelf navertelt of opschrijft, zie je of je deze echt beheerst. Je confronteert jezelf met de leerstof. Bestudeer de dingen die je was vergeten nog eens grondig.
 • Test of je nieuwe oefeningen of vraagstukken kan oplossen. Enkel naar de gevolgde strategie van opgeloste vraagstukken kijken is niet voldoende.
 • Maak de voorbeeldexamenvragen. Zo kan je nagaan hoe goed je de leerstof beheerst en waar er nog hiaten zijn. 
 • Neem de leerstof door samen met enkele medestudenten. Je leert de leerstof beter beheersen door ze aan iemand anders te vertellen.