Overslaan en naar de inhoud gaan

analyseren en samenvatten

U bent hier

een samenvatting is:

  • een verkorte weergave ... (een beknoptere versie van de cursus)
  • in eigen woorden ... (veel studenten schrijven de letterlijke bewoording op van de tekst en stoppen weinig tijd in het begrijpen/ verwerken van de tekst)
  • van de hoofdzaken ... (wat zijn de hoofdzaken)
  • van de oorspronkelijke leerstof

 

wie leest de inhoudstafel?

De inhoudstafel maakt de structuur zichtbaar.
Is er geen inhoudstafel, maak er zelf eentje.
Het is vaak handig om per deel een inhoudstafel toe te voegen aan je cursus, dan moet je niet steeds naar voor bladeren en kan je je makkelijker situeren in de cursus.
 

selecteren

Veel studenten durven niet te selecteren uit angst juist de belangrijkste zaken weg te laten. Zij hebben de neiging alles belangrijk te vinden. Hierover is het volgende op te merken:

  1. Je kunt er gewoon van uit gaan dat je bij het selecteren weleens fouten zult maken en dat dit niet leidt tot 'rampen'. Het komt altijd wel eens voor dat je iets belangrijks over het hoofd ziet.
  2. Het niet selecteren berust op schijnzekerheid. Je wilt er zeker van zijn dat je niets vergeet en probeert alles te onthouden zonder er structuur in aan te brengen. Juist het niet onderscheiden van hoofd- en bijzaken is er de oorzaak van dat je de grote hoeveelheid onsamenhangende feiten snel vergeet.

Wanneer de hoofdzaken duidelijk zijn, kunnen details en bijzaken gemakkelijker begrepen en onthouden worden omdat de hoofdzaken als een soort geheugensteuntje kunnen dienen. Het is belangrijk niet zomaar te beginnen met het onthouden van de stof zonder structuur aan te brengen.