Overslaan en naar de inhoud gaan

Strategisch plan

U bent hier

Net zoals haar studenten is UCLL altijd in beweging. Daarom herijkten we voor 2019-2024 ons strategisch plan. Vanuit vier strategische prioriteiten – succesverhalen stimuleren, regionaal cocreëren, wereldburgers engageren en ronduit inspireren – motiveert UCLL haar studenten, personeelsleden en community om uit te groeien tot bevlogen Moving Minds

UCLL realiseert zo haar missie volgens haar bevlogen visie op de toekomst. 

Succesverhalen stimuleren

UCLL wil succeservaringen maximaliseren voor alle studenten. De arbeidsmarkt is non-stop in beweging en dat vraagt om flexibele trajecten, excellente begeleiding en kwaliteitsvolle opleidingen. UCLL vormt Moving Minds: inspirerende professionals, met een ondernemende houding en een sterke persoonlijkheid. Altijd klaar om in te spelen op veranderingen in onze maatschappij.   
#UCLLsuccesverhalen

Regionaal co-creëren

Think global, act local. UCLL engageert zich om samen met haar partners een betekenisvolle bijdrage te leveren in een (Eu)regionale context. Door in te zetten op innovatief, praktijkgericht onderzoek en toekomst- en arbeidsmarktbestendige opleidingen kunnen Moving Minds met een open geest in hun regio universele problematieken zoals mobiliteit, klimaat, armoede… aanpakken.   
#UCLLregioboost

Wereldburgers engageren

UCLL motiveert haar volledige community om zich als wereldburgers te engageren. Al haar Moving Minds werken doelgericht mee aan het behalen van de  17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Internationalisering, ofwel het samenwerken met buitenlandse instellingen in Europa en daarbuiten, is van groot belang voor de ontwikkeling van kwaliteitsvol onderwijs en onderzoek.  
#UCLLwereldburgers 

Ronduit inspireren

UCLL is een inspirerende leer-, werk- en leefomgeving waar alle studenten en medewerkers zich thuis voelen. Participatie staat centraal en iedereen kan zich voluit ontplooien als bevlogen Moving Mind . Dankzij deze aanpak is UCLL een aantrekkelijke en innovatieve werkgever voor een brede waaier aan enthousiaste talenten.
#UCLLinspireert

5 waarden, 1 missie

De missie volbrengen volgens deze visie