Overslaan en naar de inhoud gaan

Regionaal co-creëren

U bent hier

ambitie2.png

ambitie

Think global, act local. UCLL engageert zich om samen met haar partners een betekenisvolle bijdrage te leveren in een (Eu)regionale context. Door in te zetten op innovatief, prakijkgericht onderzoek en toekomst- en arbeidsmarktbestendige opleidingen kunnen Moving Minds met een open geest in hun regio universele problematieken zoals mobiliteit, klimaat, armoede… aanpakken
#UCLLregioboost

 

Motivatie

 • Vernieuwende organisaties, kwalitatieve kennisinstellingen in de meest innovatieve regio’s van Europa zijn vlakbij.
 • De (EU)regio heeft nood aan toekomstbestendige en arbeidsrelevante opleidingen.
 • Onderzoek, dienstverlening en onderwijs laten vervlechten biedt studenten én onderzoekers unieke leerervaringen.
 "Leuven-Limburg is een as met een enorm potentieel in de bredere Euregio en EU"

Realisatie

UCLL speelt met wendbare opleidingen proactief in op de snel transformerende arbeidsmarkt

Tegen 2022 willen we dit gerealiseerd hebben:

 • Alle UCLL-opleidingen spelen zichtbaar in op de snelle transformatie van de arbeidsmarkt. Hierbij is de digitale transformatie in het werkveld top of mind. Daarnaast zetten we in op de vervlechting van onderzoek, dienstverlening en onderwijs, ondernemerszin, talig vermogen, soft skills en het vermogen om transdisciplinair te werken.  
 • Cocreatie met bedrijven en organisaties uit de (EU)regio is een evidentie.
 • Er is werk gemaakt van duaal leren , zowel in niveau 5 als 6. 

UCLL Research & Expertise heeft een duidelijke meerwaarde voor ons onderwijs en de maatschappij

Tegen 2022 willen we dit gerealiseerd hebben:

 • UCLL heeft significant méér onderzoeks- en dienstverleningsprojecten waarbij KU Leuven en regiopartners een versterkende rol spelen.  
 • UCLL schenkt daarbij aandacht aan de participatie van studenten uit de bacheloropleidingen. 
 • UCLL besteedt extra aandacht aan de valorisatie van onderzoek in alle opleidingen alsook het vermarkten van deze output.

UCLL bouwt een stevig aanbod voor levenslang leren uit

Tegen 2022 willen we dit gerealiseerd hebben:

 • UCLL trekt méér levenslange leerders aan. Daartoe nemen de expertisecentra en opleidingen initiatieven zowel in reguliere trajecten als in het navormingsaanbod.  
 • Opleidingen besteden extra aandacht aan het aanbrengen van competenties voor levenslang leren en loopbaancompetenties. 
 • UCLL zet via het trekken van de associatie beleidswerkgroep Levenslang Leren haar brede maatschappelijke trekkersrol t.a.v. levenslang leren in de verf.