Overslaan en naar de inhoud gaan

Prikkeldag - 14 februari 2019 - Workshops

U bent hier

workshops keuzeronde 1: 

 • Workshop 1: Welk verschil maakte het werken met mijn netwerk? In een workshop getuigen jongeren over het belang van het betrekken van het netwerk (workshop begeleid vanuit Cachet vzw)
   
 • Workshop 2: Hoe ervaren ouders het wanneer het netwerk wordt betrokken? In een workshop getuigen enkele ouders (workshop begeleid vanuit Ouderparticipatie Vlaanderen vzw)
   
 • Workshop 3: Het RTJ-punt: Een praktijkkijk op dagelijks hulpverzoekgericht werken, ook met bloed, zweet en tranen (workshop door twee medewerkers van het RTJ-punt vanuit Daidalos en CKG De Stap)
   
 • Workshop 4: Het Wraparound Care Model als anker voor integrale samenwerking. Hoe maak je je deze werkwijze eigen als professional in samenwerking met de gezinnen? Hoe werk je binnen het team met dit model, en wat is er nodig binnen de organisatie en voor leidinggevenden ? (workshop Jannet Doeleman, directeur Wrap Around Nederland)
   
 • Workshop 5: Ondanks moeilijke omstandigheden kinderen goed genoeg groot brengen… Wat helpt ? Alice Van der Pas (Nederlandse systeemtherapeut en ouderbegeleider) onderzocht welke processen ouders helpen om, ondanks moeilijke omstandigheden, het op de ouderlijke werkvloer (het opvoeden) goed genoeg te doen. Ze werkte het bufferprocesmodel uit, een blaamvrij verklaringsmodel met heel veel ‘(com-)passie’ voor ouders. Wat houdt dit model in?  Wat betekent dit voor de samenleving, de hulpverlening én de professional? Een andere kijk op ouders en wat deze nodig hebben om hun kinderen goed groot te brengen. (workshop begeleid door Liesbeth Lenie, praktijklector opleiding bachelor orthopedagogie UCLL) (VOLZET)
   
 • Workshop 6: Aan de slag met het netwerk wanneer veiligheid in het gedrang is !? Welke houding neem je aan als hulpverlener, team of organisatie? (workshopbegeleiding: Tiny Timmermans en Lindsay Vanrijt, De Wiekslag)
   
 • Workshop 7: Neem de tijd om in te gaan op de moeilijkheden en vragen die bij je opkomen. Wij helpen om ze met jou om te denken! (workshop)

workshops keuzeronde 2 

 • Workshop 1: Aan de slag met het netwerk! Hoezo? (workshop BurgersAanZet)
   
 • Workshop 2: Trajectbegeleiding en casemanagement, hoe ga je krachtgericht te werk? Een breder verhaal over continuïteit in de jeugdhulp vanuit een leefwereldgericht perspectief. We kijken daarbij ook naar wat jongeren in onderzoek zelf aangeven rond dit thema, en hoe een lokaal netwerk een rol kan spelen in het ontgrenzend werken.(workshop Jan Naert, UGent)
   
 • Workshop 3: twee samenwerkingsverbanden starten op om de mazen in het net te dichten tussen brede instap en RTJ, en gaan daarbij voor de aanpak van 1Gezin-1Plan. Wat zijn de plannen en hoe zal alles in zijn werk gaan? (workshop Plan-Trekkers, samenwerkingsverband Genk-Maasland)
   
 • Workshop 4: Vanuit een goede zelfzorg in (een nog betere) verbinding met de ander. In onze job zijn we dikwijls in de weer voor anderen en we doen dat met ons meest kostbare bezit: onszelf. Wellicht vlieg je dagelijks je werking in met al je geleerde inzichten, opgedane ervaringen, aangevuld met een koffer vol methodieken… maar je werkt op maat van je cliënt en dikwijls in onvoorspelbare situaties. Wie zorgt er dan voor jou, bij wie kan jij terecht wanneer het even te veel wordt en mag/kan/durf jij dat wel? (workshop Elke Gybels, De Content)
   
 • Workshop 5: Als we meer beroep doen op de kracht van het netwerk, moeten dan ook niet meer beroep doen op de kracht van onze medewerkers? Kind en Gezin trok voluit de kaart van zelforganiserende teams. Wat is hun verhaal ? Hoe hebben zij dit aangepakt ? Waar liepen ze tegen aan en welke positieve ervaringen kunnen ze vertellen ? (Linda Stijnen en een ervaringsdeskundige uit een pilootregio, Kind en Gezin)
   
 • Workshop 6: Een “veiligheidsnetwerk”, hoe kunnen we daarop vertrouwen? Netwerkgericht werken is helemaal ‘in’. Maar wat als de veiligheid van het kind of de jongere in het gedrang komt? Bieden situaties van onveiligheid een scharniermoment aan om in te zetten op netwerk?  (Katja Bamps, Nathalie Timmers, regionale stafmedewerkers OSD)
   
 • Workshop 7: Neem de tijd om in te gaan op de moeilijkheden en vragen die bij je opkomen. Wij helpen om ze met jou om te denken! (workshop)

workshops keuzeronde 3

 • Workshop 1: De verbinding neuron – mens – samenleving en de basis van een methode om te komen tot een gezonde coherente relatie. Mensen hebben een relatie met zichzelf en anderen. Deze relaties zijn geen waarde op zich, maar een uitgangspunt. Als deze relaties dissociatie of een ervaring van vervreemding in de hand werken zorgen zij voor chronische stress die op lange termijn voor ziekte en een ernstige beschadiging van het sociaal weefsel zorgt. De oplossing is openheid die zorgt voor een relationele afstemming tussen het kleinste en het grootste: het neuron, de samenleving en, daar tussenin, de mens. (workshop Bart Libbrecht, Vialogos)
   
 • Workshop 2: Belemmert het beroepsgeheim het betrekken van familie en context? Hoe betrek je een netwerk, context, gezin, en hou je toch rekening met alle rechten, plichten, beroepsgeheim…. ?  (workshop Kim Steeman)
   
 • Workshop 3: twee samenwerkingsverbanden starten op om de mazen in het net te dichten tussen brede instap en RTJ, en gaan daarbij voor de aanpak van 1Gezin-1Plan. We lichten het concept van Gezin Centraal toe en nemen je mee in een ervaringsoefening. Je krijgt inzicht in de visie, aanpak en uitdagingen van Gezin Centraal.  (workshop Gezin-Centraal, samenwerkingsverband Noord-Limburg)
   
 • Workshop 4: Vermaatschappelijking en meer krachtgericht werken. Volgt dan ook de organisatie van de jeugdhulp? (lezing Karel De Vos, directeur Jongerencentrum Cidar)
   
 • Workshop 5: Netwerkgericht werken, vraagt ook meer zelfsturing in je organisatie. Hoe zorg je ervoor dat elke medewerker zich hierin thuis voelt? (workshop Jan Claus, DOP Limburg)
   
 • Workshop 6: RGZ?! Radicaal Geïntegreerde Zorg staat o.a. voor het organiseren van kleinschalig georganiseerde  GGZ zorg-, hulp- en dienstverlening in compacte regionale werkgebieden waar hulpverleners elkaar kennen en intensief gaan samenwerken. Bij RGZ is de cliënt de baas en staat diens herstelproces centraal. De hulp volgt de zorgnoden, ook als deze in de tijd veranderen. In de workshop vertellen we hoe we dat willen bereiken, hoe we hiermee oefenen en stellen de vraag of het krampachtige leeftijdsdenken nog wel van deze tijd is. (workshop NOOLIM)
   
 • Workshop 7: Neem de tijd om in te gaan op de moeilijkheden en vragen die bij je opkomen. Wij helpen om ze met jou om te denken! (workshop)