Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanbod voor scholen

U bent hier

Expertisetrajecten

 

Leren van en met elkaar voor een duurzame verandering van je klaspraktijk. Onze trajecten nemen je mee op weg naar een duurzame verandering van de klasof schoolpraktijk via een lerend netwerk van leraren uit verschillende scholen of binnen je eigen school(gemeenschap). Binnen de trajecten staat de expertisedeling en het wederzijds leren centraal. De deelnemers van een traject testen zelf de theorie uit in de praktijk en delen praktijkervaringen met elkaar.

 

education & development
Inclusive society
Art of teaching
Andere topics
diversen

 

Expertisetrajecten

 • Education & Development:
  • 3-daagse directiecoachings aan zee;
  • aanvangsbegeleiding met positief effect, maatwerktraject;
  • coaching, maatwerktraject;
  • samen-spel, workshop of verdiepende coaching;
  • flipping the classroom;
  • meer zeg in je evaluatie, workshop of maatwerktraject;
  • visie op evaluatie, workshop of maatwerktraject;
  • van inspiratie naar experiment: schoolreizen om te leren;
  • uit de kunst, innovatietraject;
  • versterken, verdiepen en verkennen: innovatieve werkvormen voor de gemoderniseerde eerste graad, maatwerktraject;
  • innovatieve tools voor assessmentprocedures, gratis online cursus of maatwerktraject;
  • co-parenting of ouderbetrokkenheid, maatwerktraject of workshop;
  • kritisch denken implementeren in het secundair onderwijs, workshop.
    
 • Inclusive Society:
  • 3-daagse training nieuwe autoriteit;
  • masterclass universal design for learning;
  • klasmanagement & nieuwe autoriteit;
  • wij zijn een inclusieteam;
  • de wakkere school;
  • wereldburgerschap;
  • kansarmoede;
  • 1+1=3 krachtige leerondersteuningsteams;
  • nascholing in de klas;
  • nascholing NT2.
    
 • Art of teaching:
  • Teamteaching: als team aan de slag;
  • STEM voor basis en secundair onderwijs;
  • computationeel denken;
  • taalbeleid;
  • Fungel: de schrijfmicrobe krijgt je beet;
  • artistieke vorming;
  • CLIL-kliniek;
  • rekenen met succes, leerdoelen en succescriteria in het wiskundeonderwijs;
  • activerende werkvormen in wiskundeonderwijs;
  • didactische expertise voor verschillende onderwijsdomeinen;
  • mind the gap, didactische verschillen tussen lager en secundair onderwijs samen overbruggen;
  • bewegingsgezinde school;
  • kunnen we samenwerken, projecten rond levensbeschouwelijke diversiteit in de klas;
  • dag van de PO.
    
 • Andere topics:
  • Lego serieus play;
  • eye-tracking;
  • van wei tot melkzuur;
  • geprikkeld door dementie;
  • basisreanimatie met het gebruik van een externe defibrillator + EHBO;
  • van fruitafval tot leder;
  • beweging bij ouderen stimuleren met Exergames;
  • handleiding ‘roadmap-cyberpesten’.