Overslaan en naar de inhoud gaan

Vakdidactiek

 

wow, wij spelen wiskunde!

Bij jonge kinderen een op groei gerichte mindset voor wiskunde ontwikkelen, omdat geloven in je eigen groeimogelijkheden bijdraagt tot sterker leren. Creatief en probleemoplossend wiskundig leren denken met Open Wiskunde, omdat wiskunde veel meer is dan de ene juiste oplossing vinden. Spelend en handelend wiskundebegrippen verwerven en oefenen, omdat jonge kinderen leren vanuit handelen, manipuleren en met materialen uitproberen, en omdat wiskunde één van de kerntalen is waarmee we onze wereld vatten en vormgeven. Daarrond draaide het ontwikkelproject dat we met ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting samen met studenten mochten uitwerken. We steunden op het werk van Jo Boaler, professor Wiskunde in Oxford (UK) en Stanford (US) om een spellenpakket met handleiding uit te werken voor leerkrachten en kinderwerkers bij kinderen van 5 tot 7. In samenwerking met Fabota Kinderwerking probeerden we binnen een wiskunde-vakantiekamp de ontwikkelde spellen uit met twintig enthousiaste 5- tot 7-jarige kinderen.

We gaan wiskunde spelen met juffen, meesters en kinderwerkers die hun kinderen op weg willen zetten naar een op groei gerichte mindset in wiskunde. We bieden dan speelworkshops rond getalbegrip, ruimte en patronen.

DOELGROEP

leerkrachten en kinderwerkers kleuteronderwijs en (begin) lager onderwijs

 

 

filosoferen

Wil je met je leerlingen over de ‘grote levensvragen’ in gesprek gaan?

Samen zoeken we hoe we een filosofische houding bij leraren en/of het schoolteam kunnen versterken. We oefenen in de kunst van het filosofisch gesprek met kinderen. Dat ‘ambachtswerk’ raakt aan de kern van het leraarschap. Filosoferen met kinderen is immers méér dan een onderwijsvorm of methode: het is in de eerste plaats een pedagogische grondhouding die vertrekt van de gelijkwaardigheid van élke deelnemer aan de start: iedereen kan denken. We verdiepen ons in een aantal filosofische kernvragen. Wat is er boeiender dan zelf in deze workshop, of met de kinderen in je klas, in te stappen in 'het grote gesprek' over de vragen waarmee mensen in elke tijd en samenleving geworsteld hebben? Grote denkers uit het verleden kunnen ons inspiratie bieden.

DOELGROEP

lager onderwijs

 

 

digitale leertools ICT

In de digitale maatschappij van de 21ste eeuw is het cruciaal dat jongeren leren hoe ze moderne technologie doen werken in functie van hun eigen leerproces en motivatie om te leren. Activerende werkvormen, waarbij leerlingen bij het verwerken van de leerstof actief en creatief met ICT-tools aan de slag, zijn daarbij onmisbaar. Het is echter geen evidentie om als leraar in de overvloed aan beschikbare ICT-tools zelfstandig didactisch verantwoorde keuzes te maken. In deze zoektocht naar het actief, creatief en mediawijs inzetten van ICT-tools, ondersteunen wij leraren bij het kwaliteitsvol implementeren van moderne technologie in de lessen.

 

 

clil-kliniek

Zoek je hulp om van CLIL een succesverhaal te maken op jouw school? Schakel dan onze experten van de CLILkliniek in voor een passende aanpak! CLIL (Content and Language Integrated Learning) is een werkvorm waarin het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen. Zo krijgen leerlingen bijvoorbeeld biologie in het Duits, economie in het Engels of LO in het Frans. Het aanbod van de CLIL-kliniek is bedoeld voor scholen die met CLIL willen starten, zowel als voor scholen die al ervaring hebben met CLIL. De inhouden zijn gevarieerd; we voorzien in een gericht aanbod voor beginnende of gevorderde CLIL-leerkrachten. Alle aspecten van CLIL komen aan bod: van het CLIL-dossier tot organisatorische en didactische aspecten van CLIL.

 

 

update, een inspirerende methode voor geschiedenis

Creatief lesgeven, inspelen op de leefwereld van je leerlingen, de actualiteit bijhouden, constant vernieuwen … Een leerkracht geschiedenis moet veranderen, vernieuwen. Daarom willen we een nieuw concept op de markt te brengen; voorlopig enkel voor het derde jaar ASO en TSO, maar later ook voor de eerste en hele tweede graad. Aan de hand van verschillende ervaringspakketten zorgen wij ervoor dat jongeren de geschiedenis niet alleen leren, maar ook beleven! Hoewel UPDATE geprint is, vult de methode het hele klaslokaal. Ook op onze online inspiratieruimte kunnen leerkrachten en leerlingen terecht om ideeën op te doen (tool met nieuwe inhouden, nieuwe werkvormen en/of toepassingen, bronnen, jaarplannen, oefeningen, toesen ...) Met eigen tekeningen (illustraties) en zelfgemaakte kaarten willen we blijvend de weg van vernieuwing in het geschiedenisonderwijs inslaan. Door jaarlijks alles te updaten, kunnen we het verleden nieuw leven inblazen.

DOELGROEP

secundair onderwijs

 

 

vakdidactiek

Vakdidactiek … uit liefde voor het vak!

De leraar wordt door een liefde voor zijn vak gedreven! Via het vak laat de leraar aan zijn leerlingen de wereld zien. Op basis van van nationale en internationale onderzoeksprojecten is heel wat didactische expertise opgebouwd en dat voor verschillende vakken en domeinen. Ook het interdisciplinair samenwerken tussen vakken is één van de speerpunten van die onderzoeksgroep.

Meer informatie kan je vinden op www.ucll.be/artofteaching en op www.vakdidactiek.be.

Heel concreet bieden we vakdidactische expertise aan voor de vakken chemie (kijk maar op de website www.chemieleerkracht.be), STE(A)M, voeding-verzorging, taal, geschiedenis, PKV, Latijn, lichamelijke opvoeding, muzische vorming, wiskunde en economie/handel.

 

 

de website chemieleerkracht.be ontdekken via "25 schatten"

www.chemieleerkracht.be en www.stemleerkracht.be zijn portaalsites gratis aangeboden voor leerkrachten chemie/ wetenschappen/STEM in Vlaanderen en Nederland. Met een zeer rijke verzameling aan experimenten, simulaties, ICT-toepassingen, gezelschapsspellen, bronnen, STEM-projecten…. heeft de site als doel een inspiratiebron te zijn voor lessen, initiatieven en projecten in chemie, wetenschappen,STEM. De site die op twee jaar tijd al 800.000 is bezocht, is ontwikkeld door studenten en docent lerarenopleiding SO chemie. Met de interactieve ICT-sessie “De 25 schatten in chemieleerkracht.be en stemleerkracht.be” komen we ook in secundaire scholen de mogelijkheden van de site voorstellen.

DOELGROEP

leerkrachten chemie en natuurwetenschappen

INFRASTRUCTUUR

1 computer per 2 deelnemers, internet, projectiemogelijkheid

STARTDATUM

Overeen te komen

LOCATIE

de navorming kan overal ingericht worden

RICHTPRIJZEN

• €350 voor een sessie van 4,5 uur met 7 deelnemers.
€20 per bijkomende deelnemer.

• €250 voor een sessie van 2,5 uur met 7 deelnemers.
€20 per bijkomende deelnemer.

• Exclusief vervoerskosten aan 0,40€/km

• We bezorgen graag een offerte op maat voor je specifieke vraag.

AANTAL DEELNEMERS

minstens 7 - maximum 20

 

 

het nieuwe vak "economie en samenleving" in de eerste graad

De vernieuwing van het secundair onderwijs zorgt ondermeer voor het inrichten van een nieuw vak voor alle leerlingen in de eerste graad. We gaan samen met leerkrachten en externe partners op zoek hoe we dit vak zo zinvol mogelijk kunnen inrichten.