Overslaan en naar de inhoud gaan

Kritisch met informatie omgaan, creatief denken, samen- werken met anderen, probleemoplossend denken, leren leren….: het zijn volgens vele onderwijsexperts de sleutelcom- petenties die jongeren in het onderwijs van de 21ste eeuw moeten verwerven. Het staat vast dat de kenniseconomie van de 21ste eeuw van het onderwijs (nog) meer innovatie zal vragen.

UCLL wil leerkrachten, leerkrachtenteams en directies ondersteunen die met deze competenties aan de slag gaan.

Binnen het lerend netwerk zullen we onderzoeken hoe het onderwijs van de 21ste eeuw meer kan inzetten op betekenisvolle, interdisciplinaire opdrachten over studierichtingen en –domeinen heen. We focussen hierbij op de rol van de leraar, veranderende schoolstructuren en de evaluatie van de competenties.

Tijdens academiejaar 2016-2017 was er een eerste editie van het lerend netwerk. We verwijzen hierbij graag naar de feedback van één van de deelnemers: 

Heel fijn dat we dankzij jullie aangespoord werden om onze blik te verruimen en letterlijk eens 'out of the box' te denken!  Het lerend netwerk  gaf ons het duwtje in de rug  dat we nodig hadden om te ontdekken wat we eigenlijk al een tijdje wisten: dat onze lesaanpak anders, leuker, leerrijker en effectiever kan en moet worden. 

Nele Vandenbergh (Sint Franciscus Heusden)

DOELGROEP

Secundair onderwijs