Overslaan en naar de inhoud gaan

De leergemeenschap focust op evaluatiebeleid als motor voor zorgbreed onderwijs. Evaluatie zien we als een wezenlijk onderdeel van het onderwijsleerproces en niet als een afzonderlijke stap naast het lesgeven gericht op toetsen en rapportering.

We exploreren alternatieve manieren van evalueren en rapporteren waarbij de nadruk ligt op ‘samen beeld vormen van de leerling in zijn gehele ontwikkeling’ met als doel om breed te kijken naar elk kind/jongere.

doelgroep

Basisonderwijs en secundair onderwijs