Overslaan en naar de inhoud gaan

De kracht van teams

 

Co-teaching

Als collega’s samen voor de klas: het biedt nieuwe perspectieven bij handelingsgericht werken. We bespreken werkvormen, mogelijkheden en valkuilen van gedeelde klaspraktijk ter ondersteuning van álle leerlingen. Dit ten gunste van inclusief onderwijs, M-decreet en/of vanuit vakdidactische invalshoek met een focus op kwaliteitsvolle vakgroepwerking.

DOELGROEP

leerkrachten basis- en secundair onderwijs.

 

 

Top-team - perspectief ondersteuningsteams

In september vorig jaar gingen de nieuwe ondersteuningsteams van start. Om van deze teams duurzame leergemeenschappen te maken, keurde de Vlaamse overheid voor het komende schooljaar nieuwe nascholingsinitiatieven goed. Graag stellen we je het project TOP-collega, CO-leerkracht van de UCLL Lerarenopleiding en KU Leuven voor, dat inzet op sterke partnerschappen en begeleidingscompetenties voor ondersteuners. Teams doorlopen samen het programma, waarin samenwerking, co(te)aching en zelfzorg centraal staan als uitdagingen op team- en schoolniveau. Tegelijk biedt het programma houvast bij het werken met een ondersteuningsplan en de dagelijkse begeleiding op leerkracht-leerlingenniveau.

TOP-CO is een UCLL-nascholingsproject voor ondersteuningsteams, met steun van het Departement Onderwijs.

 

 

Zelfsturende teams

Zeer veel organisaties, zowel binnen als buiten het onderwijs, worden zich bewust van de nood aan een nieuwe manier van werken en zich organiseren. Ze zoeken naar manieren om medewerkers verantwoordelijkheid voor het eigen werk en medeverantwoordelijkheid voor het grotere geheel te laten opnemen. Deze organisaties hoeven vaak niet meer overtuigd te worden van de voordelen van een andere manier van werken. Waar ze wel nood aan hebben, is een houvast, een inspirerend voorbeeld, dialoog … om de moed te hebben om zelf aan de slag te gaan en hen op hun veranderingsweg te ondersteunen. We willen daarom ook inspiratie bieden aan scholen die anders willen werken en zichzelf anders willen organiseren.

Binnen de proeftuin van de lerarenopleiding kleuteronderwijs, een leergemeenschap die maximaal inzet op zelfsturend leren/onderwijs, zien we dat er meer en meer interesse voor onze werking is en dit vanuit verschillende (onderwijs)hoeken:

· scholen secundair onderwijs
· lerarenopleiders
· pedagogische begeleiding
· basisscholen
· ... 

 

 

Innovatie voor teams

“De wereld is drastisch veranderd, de school niet. En dus falen onze scholen niet. Ze zijn gewoon hopeloos verouderd” (Wagner, 2008). De huidige ‘school’ is gebaseerd op waarden die in een industrieel tijdperk erg belangrijk waren om werknemers op het gewillig meedraaien in een geolied systeem (dat van bovenuit vorm wordt gegeven) voor te bereiden. Willen we werkelijk leerkrachten van morgen opleiden, dan dienen we onszelf ernstig te nemen en het eigen systeem van onderwijzen grondig te herzien. We reiken bouwstenen aan die hier een aanzet toe bieden en willen het daar graag samen met jullie over hebben.