Overslaan en naar de inhoud gaan

Education & development

Contact:  Ruth Wouters  

ruth.wouters [at] ucll.be  
016 375 607
0476 393 747

3-daagse directiecoachings aan zee

In 2019-2020 organiseren we drie keer een directiecoaching: gedurende drie dagen dompelen schoolleiders zich onder in een intensief coachingstraject. We trekken hiervoor naar zee, weg van de dagelijkse beslommeringen. Tijdens elke 3-daagse staat een ander thema centraal.

"Mensen verbinden en versterken, inspireren en motiveren, bevestigen en uitdagen bij hun professnionele en persoonlijke bloei en groei is mijn passie."

Marleen Borzée, Pedagoog lerarenopleiding UCLL

doelgroep

Schoolleiders, directeurs basis-,  secundair en hoger onderwijs.

Aanvangsbegeleiding met positief effect
Maatwerktraject

Inzichten en tools voor mentoring van startende leerkrachten zodat ze ‘met goesting en deskundigheid’ werkplezier blijven ervaren. Afhankelijk van de vraag focussen we op coachingvaardigheden voor groeibevorderende begeleidingsgesprekken, fasen in professionele groei, behoeftenanalyse starters en taken mentor, werkinstrumenten aanvangsbegeleiding of supervisie van werkvragen.

doelgroep

School- en klasmentoren van eenzelfde school of scholengemeenschap

Coaching maatwerktraject

Coachen van individuen tot … (éénmalig of in langere trajecten), een team leren coachen of coachvaardigheden aanleren (aangepast aan de groep) in een meerdaagse training of een groep mensen coachen (bijvoorbeeld in een innovatietraject); voor elk van deze vragen kunnen we een maattraject ontwerpen.

doelgroep

Individuele leraar of team van eenzelfde school of scholengemeenschap

Samen-spel
Workshop of verdiepende coaching

Samen-Spel werd in 2010 ontwikkeld aan de KU Leuven door Caroline Vancraeyveldt, Sanne Van Craeyevelt, Karine Verschueren en Hilde Colpin. Kleuters met storend gedrag zoals druk, opstandig en agressief gedrag vormden hierbij het uitgangspunt.

Aan de hogeschool UC Leuven-Limburg werd Samen-Spel door Caroline Vancraeyveldt, Maai Huyse, Katrijn Vastmans en Els Bertrands verder uitgewerkt naar een haalbaar en effectief programma binnen de kleuterklas. Lectoren, studenten en ervaren kleuterleidsters gingen samen aan de slag om van Samen-Spel een praktijk-proof programma te maken voor alle kinderen. Samen werkten ze een Sa- men-Spel leertraject voor studenten en kleuteronderwijzers uit.

Tijdens het Samen-Spel navormingstraject van expertisecel Art of Teaching krijgen de deelnemers tools in handen om zelf de leerkracht-kindrelatie te bevorderen. Video-opnames van Samen-Spel uit diverse klassen en uit de eigen klas worden besproken in een veilige context.

DOELGROEP

Kleuteronderwijzers, zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten, pedagogische begeleiders, lerarenopleiders

Flipping the classroom

Via flipping the classroom wordt de eerste kennismaking met leerstof verplaatst van de klas naar thuis. Daardoor komen leerlingen met voorkennis en vragen naar school en kan de leraar-coach inzetten op een diepgaandere leerstofverwerking. We leren je hoe je de klas- en thuistijd kan omvormen tot een dynamische en actieve leeromgeving.

doelgroep

Secundair onderwijs

Meer zeg in je evaluatie
workshop of maatwerktraject

Hoe kan je als leraar leerlingen ondersteunen om meer eigenaar te worden van hun leren? Via concrete portretten kunnen jij en/of je leerlingen jezelf inschalen op vlak van zelfregulatie. Op basis van deze inschaling krijg je concrete methodieken aangereikt om zelfregulatie binnen jouw klaspraktijk te bevorderen. Deze tool tracht het complexe begrip zelfregulatie voor jouw leerlingen en in jouw klaspraktijk te concretiseren.

doelgroep

Leraren secundair onderwijs

visie op evaluatie
Workshop of maatwerktraject

Op zoek naar inhoudelijke begeleiding bij het uittekenen van een evaluatievisie op jouw school of het implementeren van een evaluatiebeleid rond breed evalueren of rond portretterend evalueren? We stellen een maatwerktraject op of komen langs met een workshop.

doelgroep

Een schoolteam uit het lager, secundair of hoger onderwijs

Van inspiratie naar experiment: schoolreizen om te leren

We reizen naar boeiende, innovatieve onderwijsplekken. We observeren, luisteren, reflecteren. Hoe dagen deze scholen onze eigen onderwijspraktijk uit? Tegelijk geven deze plekken ook een perspectief op hoe het kan: je keert met een reële voorstelling terug naar je eigen school.

doelgroep

Leraren en schoolleiders basis- en secundair onderwijs

Uit de kunst
innovatietraject

Onderwijsvernieuwers op tot meer aandacht voor creativiteit in onderwijs. Maar hoe doe je dat als leraar, als leraren- team? ‘Onderwijsvernieuwing: uit de kunst!’ biedt een set haalbare doelen en strategieën (met een mogelijke inzet van digitale middelen) voor een kunstzinnig aanbod in de lagere school. In de navorming gaan we hiermee actief en reflectief aan de slag. Een Kunst.Zinnig voorbeeld wordt beleefd, ervaren en geduid.

doelgroep

Lager onderwijs

versterken, verdiepen en verkennen: innovatieve werkvormen voor de gemoderniseerde eerste graad maatwerktraject

Versterken, verdiepen en verbreden zijn drie kernbegrippen in de modernisering van het secundair onderwijs. Hoe kan je in je lessen zo differentiëren dat je remediëring voorziet voor de leerlingen die de basisdoelen nog niet bereikt hebben én uitdieping voorziet voor wie dat nodig heeft? Hoe breek je de grenzen tussen vakken open in projectweken? Welke nieuwe manieren van evaluatie kan je inzetten? Hoe organiseer je flexibele leerwegen? Hoe geef je oriëntering naar de tweede graad en keuzebekwaamheid versterken een plaats in het curriculum?

doelgroep

Lerarenteam eerste graad secundair onderwijs

Innovatieve tools voor assessmentprocedures
Gratis online cursus of maatwerktraject

InnoVal Project (Innovative Assessment Methods for Validation) gathers 6 partner organisations from 5 EU countries and an Associate Partner (Bertelsmann Stiftung) to work towards the realisation of valid & reliable assessment methods that would allow all learners to have a chance at validation.

doelgroep

Educatieve organisaties

Co-parenting of ouderbetrokkenheid
maatwerktraject of workshop

Hoe kan je als leerkracht en school met ouders samenwerken? Wat zijn manieren en pistes om ouders op het leerproces van hun kind te betrekken? En kunnen we ouders stimuleren om vanuit een growth mindset naar hun kind te kijken?

doelgroep

Lerarenteam eerste graad secundair onderwijs

Kritisch denken implementeren in het secundair onderwijs
workshop

Kritische geesten ontstaan niet vanzelf. Het vraagt expliciete aandacht, want er spelen heel wat kritische factoren! In  deze workshop maak kennis met methodieken om kritisch denken te stimuleren en je leert mogelijkheden om kritisch denken te integreren in je klaspraktijk. De workshop is gebaseerd op de resultaten van het Erasmus+ project CrithinkEdu.

doelgroep

Secundair onderwijs