Overslaan en naar de inhoud gaan

Inclusive society

Contact: Elke Emmers

elke.emmers [at] ucll.be
+32 (0) 476 86 81 81

3-daagse training nieuwe autoriteit

In 2020 organiseren we opnieuw een driedaagse training Nieuwe Autoriteit in UC Leuven-Limburg (Campus Oude Luikerbaan Hasselt). We werken tijdens de training met zeer kleine groepen (7 à 8 personen per trainer), zodat er grondig gewerkt en getraind kan worden en iedereen zijn leervragen aan bod kunnen komen. De driedaagse bestaat uit korte lezingen en workshops in kleine groepen. Theoretische achtergronden, klinische aspecten en direct inzetbare methodieken komen aan bod.

Masterclass universal design for learning

Onze klasgroep wordt diverser. Meer leerstijlen en leernoden in de klas. Hoe gaan we daar als school mee om? Zullen we door de bomen het bos nog zien? UDL is het kader om gelijke onderwijskansen te bewaken in de klas. Deze masterclass wordt gegeven voor alle onderwijsniveaus.

Klasmanagement & nieuwe autoriteit

Zorgen voor gewenst gedrag, gepast (vooral non-verbaal) tussenkomen en vanuit verbinding aansturen. Alternatieven voor oud-autoritaire uitgangspunten als straf, schaamte en tucht durven hanteren. Inzien dat je geen keuze moet maken tussen toegeven of dwingen!

"Er is een duidelijke nood aan een alternatief voor de tweespalt tussen de straffende en toegevende leerkracht. Nieuwe autoriteit is geen pleidooi voor een strengers systeem, eerder voor meer duidelijkheid en transparantie en non-verbaliteit."

Kristof Das

Wij zijn een inclusieteam

Veel scholen zijn bereid om aan een meer inclusief beleid te werken, maar hoe begin je daaraan? Aan de hand van de Index voor inclusie worden scholen begeleid om een inclusievere koers te gaan varen. De Index voor Inclusie biedt scholen een praktisch hulpmiddel bij toenemende diversiteit, om het proces naar inclusief onderwijs te ondersteunen.

de wakkere school

De wakkere school is een traject dat scholen kunnen lopen om hun beleidsvoerend vermogen te vergroten aan de hand van een kort of lang traject dat vertrekt vanuit een duidelijk data-analyse uit eigen participatiekanalen (vragenlijsten leerkracht, leerling …).

wereldburgerschap

Wil je je mondiale dag nieuw leven inblazen? Voelde je ook aan dat de klimaatacties in herhaling vallen? In onze workshops geven we diepgang aan initiatieven die werken rond thema’s als democratie, mensenrechten, duurzaamheid, migratie en sociale ongelijkheid. We verkennen werkvormen als systeemdenken, gesprekstechnieken en creatief denken.

Kansarmoede

Waarom hebben sommige jongeren geen boterhammen bij? Waarom wordt het schoolwerk niet gemaakt? Waarom wordt de schoolfactuur niet tijdig betaald? Waarom is het nu zo moeilijk om naar het oudercontact te komen? Waarom horen we zoveel excuses als een opdracht afgedrukt moet worden?

1+1=3 krachtige leerondersteuningsteams

Leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren die praktisch aan de slag willen gaan met hun team om op schoolniveau krachtig te kunnen werken, kunnen samen met docenten uit de verschillende banaba-opleidingen (Buitengewoon onderwijs & Zorgverbreding) een traject uitwerken waarbij ze op maat worden gecoacht, geïnspireerd en ondersteund.

nascholing in de klas

Worden kinderen zombies van kijken naar schermen? Welke risico’s lopen leerlingen online? Hoe kan ik dit thema bespreekbaar maken in de klas? Mediawijs in de klas is een lezing die naar jouw school komt om je te informeren over het online leven van leerlingen en de kansen en gevaren die hiermee gepaard gaan.

Nascholing NT2

In onze maatschappij staat het thema migratie zeer centraal. De vluchtelingenstroom neemt toe en de onderwijswereld moet het stijgende aantal anderstalige nieuwkomers proberen te beantwoorden.