Overslaan en naar de inhoud gaan

De moeilijke overgang van lager naar secundair onderwijs vormde al vaker de focus van onderzoek. Het perspectief didactiek kwam daarbij slechts uitzonderlijk aan bod.

Nochtans betekent de overgang van lager naar secundair onderwijs voor leerlingen een overgang van één leerkracht naar verschillende vakleerkrachten. Deze navorming gaat na hoe didactische inspiratiepakketten de overgang van lager naar secundair onderwijs kunnen versoepelen. Daartoe worden professionele leergemeenschappen met leraren, studenten en lerarenopleiders UCLL opgezet.

doelgroep 

Secundair onderwijs