Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoe kan je als leerkracht het verschil maken voor (kwetsbare) kleuters?

In Samen-Spel focussen we op een warme, veilige relatie tussen leerkracht en kind. De leerkrachten krijgen tools om dit te realiseren voor alle kinderen maar eveneens om beter om te gaan met storend gedrag van kleuters. Samen-Spel impliceert nabijheid, verbondenheid en aanvaarding en wordt gerealiseerd door het samenspelen van de leerkracht en de kleuter(s).

Samen-Spel werd in 2010 ontwikkeld aan de KU Leuven door Caroline Vancraeyveldt, Sanne Van Craeyevelt, Karine Verschueren en Hilde Colpin. Kleuters met storend gedrag zoals druk, opstandig en agressief gedrag vormden hierbij het uitgangspunt.

Aan de hogeschool UC Leuven-Limburg werd Samen-Spel door Caroline Vancraeyveldt, Maai Huyse, Katrijn Vastmans en Els Bertrands verder uitgewerkt naar een haalbaar en effectief programma binnen de kleuterklas. Lectoren, studenten en ervaren kleuterleidsters gingen samen aan de slag om van Samen-Spel een praktijk-proof programma te maken voor alle kinderen. Samen werkten ze een Sa- men-Spel leertraject voor studenten en kleuteronderwijzers uit.

Tijdens het Samen-Spel navormingstraject van expertisecel Art of Teaching krijgen de deelnemers tools in handen om zelf de leerkracht-kindrelatie te bevorderen. Video-opnames van Samen-Spel uit diverse klassen en uit de eigen klas worden besproken in een veilige context.

DOELGROEP

Kleuteronderwijzers, zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten, pedagogische begeleiders, lerarenopleiders