Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdens de vele contacten die UCLL-docenten taal hebben met leerkrachten, directies, studiebegeleiders... van secundaire scholen worden steeds dezelfde vragen gesteld:

Wat verwachten hogescholen en universiteiten op het gebied van talige startcompetenties hoger onderwijs? Welke taalvaardigheden moeten studenten inzetten om met succes de studie te doorlopen? Wat kunnen wij hieraan al doen in het secundair onderwijs?

Onze UCLL-taalcoördinator Guido Cajot zoekt graag met u naar antwoorden.

Sterk in taal, sterk in studies

Werkgroep taalbeleid

Samenwerking tussen UC Leuven-Limburg en secundaire scholen op het gebied van taalbeleid

De UCLL-taalcoördinator, Guido Cajot, gaat in gesprek met het secundair onderwijs en dat gebeurt structureel in drie vergaderingen per academiejaar met taalcoördinatoren en directies. De vragen die tijdens de werkgroep aan bod komen zijn vaak heel concreet en gaan over het uitschrijven van een talenbeleidsplan en het opzetten van taalinitiatieven, maar ook over heel concrete problemen waarmee leerkrachten en directies in hun school geconfronteerd worden:

  • Hoe kan het taalontwikkelend lesgeven geïmplementeerd worden in de praktijk van elke leerkracht?
  • Hoe kan je de effecten van je taalacties meten?
  • Hoe belangrijk is spelling en wat kun je daaraan doen?
  • Zijn er interessante nascholingen of conferenties?
  • Hoe meet je taalvaardigheid en welke toetsen gebruik je hiervoor?
  • ...

Op deze en andere vragen tracht UC Leuven-Limburg te antwoorden, maar daarnaast is er ook de heel concrete samenwerking in de vorm van presentaties van nieuw ontwikkelde materialen zoals digitale tools voor schrijfonderwijs, woordenschatverwerving of taaltoetsen. Er worden taalexperten uitgenodigd om te spreken over taaltoetsen, taalontwikkelend lesgeven in secundair onderwijs, nationale en internationale taalprojecten. Anderzijds hebben taalcoördinatoren ook heel veel taalmateriaal ontwikkeld dat inspirerend kan zijn voor het hoger onderwijs.

Inschrijven en contact

Guido.cajot@ucll.be

Datum

Woensdag 25 oktober 2017

Dinsdag 6 februari 2018

Donderdag 19 april 2018

Sessie telkens van 9.30 tot 12u

Doelgroep

Leerkrachten Nederlands, coördinatoren taalbeleid, directies, graadcoördinatoren

Locatie

Nader te bepalen, regio Diepenbeek

 

 

Taalbeleid op maat

De contacten met secundaire scholen blijven niet beperkt tot de vergaderingen van de werkgroep taal, maar worden heel concreet bij individuele vragen van scholen. Dit gaat van taaltoetsen voor leerlingen in verschillende leerjaren, taalmateriaal voor remediëring, spellingsoefeningen en cursusmateriaal voor lessen academisch Nederlands in het secundair onderwijs. Daarnaast kan je de UCLL-taalcoördinator ook uitnodigen op studiedagen in secundaire scholen, geeft hij lessen academisch Nederlands aan laatstejaars secundair onderwijs of begeleidt hij vakteams die gevormd willen worden op het gebied van taalontwikkelend lesgeven.

Interesse in samenwerking? Neem contact op met karolien.vlayen@ucll.be