Overslaan en naar de inhoud gaan

Steam Traject: IMUSCICA

Het Europees project iMuSciCa ontwikkelt een interdisciplinaire STEAM-didactiek, waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken. Er worden leereenheden ontwikkeld rond basisinzichten van toon, natuurtonen, harmonieken, timbre, consonantie/dissonantie en dergelijke. Hierbij wisselen telkens vraagstellingen uit de muziek af met redeneringen en metingen in fysica. Vaak wordt ook een eenvoudig instrument gebouwd of gesimuleerd (engineering). Hiervoor wordt een ‘ICT-workbench’ gecreëerd waar men virtueel kan experimenteren, zowel fysisch als muzikaal. Er wordt ook ruimte gecreëerd voor muzikale expressie. Bij voorkeur wordt het traject uitgevoerd door een leerkracht fysica in combinatie met een leraar muziek. De leermaterialen worden ter beschikking gesteld voor scholen die deelnemen aan een ontwikkelings- en testprogramma.

INSCHRIJVEN

https://events.ucll.be/content/steam-traject-imuscica-3e-graad-expertise...

DOELGROEP

Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad S.O. (ASO en TSO)

Vakdidactiek.be