Overslaan en naar de inhoud gaan

Oriënt: serious game academische woordenschat

Met de game opteren we voor intentioneel-expliciet woordenschatonderwijs, ook omdat we ervan uitgaan dat tijdens de normale lesmomenten voldoende ruimte is voor incidentele en impliciete woordenschatverwerving. De game is dus een aanvulling bij modern taalontwikkelend en communicatief taalvaardigheidsonderwijs.

In de game maken de leerlingen via verschillende soorten oefeningen kennis met woorden op receptief, productief en strategisch vlak. In de oefeningen wordt gebruik gemaakt van authentieke contexten uit kranten en tijdschriften en van afbeeldingen en foto's, die bijdragen tot woordbegrip. Daarnaast wordt ook het strategisch denken over woorden gestimuleerd.

doelgroep

Leerlingen 3de graad secundair onderwijs en studenten hoger onderwijs.

STARTDATUM

Login voor 1 schooljaar

LOCATIE

Online

contact en inschrijven

Technische informatie en gebruiksaanvragen:

Ruben Jans - ruben.jans [at] ucll.be ( )

Inhoudelijke informatie:

Jan Coenegrachts - jan.coenegrachts [at] ucll.be (jan.coenegrachts@ucll.b)e

oriënt-taal

Oriënt is een platform van hogeschool UCLL dat ook in klasverband ingezet kan worden. Zo vinden leerkrachten er o.a. een remediëringstoets Nederlands. Scholen kunnen een login via de website aanvragen.

Oriënt