Overslaan en naar de inhoud gaan

wat is move across borders?

Move Across Borders is een initiatief van de Groep Lerarenopleiding waarbij toekomstige leraren:

  • met een brede en constructieve kijk naar de wereld leren kijken
  • werken aan de samenleving van morgen door verantwoordelijkheid op te nemen en te bouwen aan een meer verbonden en rechtvaardige samenleving
  • in hun klas- en schoolpraktijk handelen vanuit een growth mindset
  • zelf ondervinden  dat geloven in de groeikansen van alle kinderen resulteert in goed onderwijs voor iedereen

Download visietekst

 

studenten opleiden tot global teachers

Wereldleraarschap wordt geïntegreerd in het curriculum van de bacheloropleidingen kleuter-, lager en secundair onderwijs. Daarnaast lopen de studenten ook stage in kwetsbare contexten en engageren ze zich voor kinderen in asielcentra, in buitenschoolse initiatieven, in gezinnen met een migratie-achtergrond en in scholen voor buitengewoon onderwijs. 

“We stimuleren het opnemen van maatschappelijk engagement op allerlei manieren zodat het deel uitmaakt van de basishouding van (toekomstige) leraren.”

inspireren en in beweging zetten

Op vrijdag 12 oktober 2018 organiseert Move Across Borders de derde editie van het congres 'From Global Citizen to Global Teacher', een inspiratiedag voor studenten, docenten, leraren en partners uit het onderwijs en de welzijnssector. 

Info congres #3

"We willen ons inzetten voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN rond kwaliteitsonderwijs."

andere initiatieven in de opleiding

Tijdens het academiejaar worden er nog tal van andere initiatieven genomen om wereldleraarschap continu zichtbaar te maken in de opleidingen. De postersessies, artikels op Facebook, interviews, getuigenissen, deelname aan de Warme Week zijn daar enkele voorbeelden van.

Heb je vragen of wil je meer weten over Move Across Borders? Neem contact op met het team via moveacrossborders@ucll.be(link sends e-mail).