Overslaan en naar de inhoud gaan

Levensbeschouwelijke dialoog

U bent hier

FAQ's

We verzamelden enkele veelgestelde vragen en antwoorden over de hervormingen binnen de katholieke lerarenopleidingen.

Wij gaan het debat over de hervormingen binnen het katholiek onderwijs niet uit de weg. We willen vooral sterke leraren opleiden.

Geven we onze katholieke identiteit op door ook Islam aan te bieden? Wat is het verschil met een pluralistische hogeschool?

We delen de visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat een open dialoog tot een sterkere bewustwording en identiteit leidt. Het katholieke en pluralistische gedachtegoed vullen mekaar aan.

 

Wat is het doel van deze hervorming? Wat willen we bereiken?

We willen vooral sterke leraren vormen die kunnen omgaan met de diversiteit in de klas. 

 

Kan een katholieke hogeschool niet-confessionele zedenleer aanbieden?

We denken niet in hokjes. We zetten in op de dialoog omdat dit de leraar-in-spe sterker maakt. De super-diversiteit in de klas begint bij de opleiding van toekomstige leraren. De focus ligt ook op de mens, de persoon en zijn of haar identiteit. Los van allerlei uiterlijke kenmerken en met respect voor ieders eigenheid.

De erkende instanties hebben interlevensbeschouwelijke competenties uitgewerkt waarop we ons kunnen baseren. Zo willen we vooral verbinding zoeken met andere levensbeschouwingen en ons niet focussen op de verschillen.

 

Vraagt het basis- en secundair onderwijs wel leerkrachten Islam en andere levensbeschouwingen?

Het basis- en secundair onderwijs vraagt continu naar leerkrachten die kunnen omgaan met diversiteit in de klas. 

 

Is een vak RZL (Religie, Zingeving, Levensbeschouwing) niet voldoende om kennis te maken met andere godsdiensten?

We menen van niet. We geven toekomstige leerkrachten de ruimte om:

  • zich te verdiepen in de eigen identiteit;
  • de vaardigheid te ontwikkelen om het gesprek aan te gaan met collega-studenten en docenten over levensbeschouwing;
  • maturiteit op te bouwen en te leren reflecteren.

Het is dus geen vergelijkende studie van godsdiensten en levensbeschouwingen, maar wel een gefundeerde basis om later zelf in dialoog te kunnen gaan met kinderen, jongeren en jongvolwassenen over zingeving en identiteit, in confrontatie met het christelijke verhaal.

 

Kan je als afgestudeerde Leraar met vak Islam lesgeven in een katholieke school?

In het katholiek onderwijs zijn alle leraren die loyaal zijn aan het schoolproject en kennis hebben van de katholieke dialoogschool welkom. Wie tijdens zijn of haar opleiding koos voor een andere levensbeschouwing dan rooms-katholieke godsdienst, kan perfect ingezet worden in een katholieke basisschool en is goed voorbereid voor de diversiteit in de klas. De lessen godsdienst kunnen altijd door een andere leraar in de school opgenomen worden. Sommige scholen zullen extra curriculair vakken islam aanbieden.