Overslaan en naar de inhoud gaan

Praktijkinformatie secundair onderwijs Campus Diepenbeek

U bent hier

Op deze pagina bundelen we alle informatie en documenten die je als stageschool of mentor van de Bachelor Secundair Onderwijs (dagtraject) van Campus Diepenbeek kunt gebruiken.

Visie

Visietekst 

De visietekst kan je hier downloaden. 

praktijkvenster

Het praktijkvenster kan je hier downloaden.

Opleidingsprogramma

Op onderstaande webpagina's vind je meer info over de verplichte opleidingsonderdelen,  vakkenopties,  niet-modeltraject vakken en toelatingsvoorwaarden voor:

Stagekalender en -invulling (academiejaar 2019-2020)

Op deze stagekalender kan je de planning van de stageperiodes 2019-2020 terugvinden. 

Dit document geeft je een overzicht van de invulling van elke stageperiode.

Documenten voor mentoren

Dit  stagevademecum is een overzicht van  het opleidingsonderdeel 'Praktijk' uit alle opleidingsfases van onze opleiding. Onze visie, specifieke uitleg per stagemoment, afspraken gemaakt met studenten, etc. kan je hier terugvinden.
 

Begeleidingsdocumenten

Synthesedocumenten

Gelieve het Word-bestand te downloaden alvorens het te bewerken.

Werkveldoverleg

Samen opleiden kunnen we alleen wanneer we in dialoog met elkaar treden. Naast een aantal activiteiten en initiatieven doorheen het academiejaar, hechten we ook veel belang aan het werkveldoverleg dat we twee maal per jaar organiseren. Directie en mentoren worden dan op onze hogeschool uitgenodigd om elkaar te beluisteren en samen onderwijs te ontwikkelen.

De volgende editie vindt plaats op 20 november 2019

Meer info en het inschrijfformulier vind je hier.

 22 mei 2019.

Tijdens het komende overleg werpen we een blik vooruit op de stages van komend academiejaar en de vernieuwingen binnen de lerarenopleiding. We lichten de aangepaste praktijkcomponent OF3 toe en geven ook een woordje uitleg bij de leerlijn binnenklasdifferentiatie. 

Binnenkort vind je hier het verslag van de editie van 22/05/19.

Hieronder  een overzicht van de meest recente edities. 

28 november 2018

Ons curriculum MOVE-T! We bekeken samen met het werkveld hoe we het verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast hebben we ook onze visie op opleiden onder de loep genomen: hoe herkenbaar is de UCLL-student?  Verder lichtten we ook toe hoe we de maatschappelijke geletterdheid van onze studenten cultiveren.

Bekijk hier het verslag, de presentatie en de bevraging

16 mei 2018 

Tijdens dit werkveldoverleg namen we samen met enkele docenten de voorbije stageperiode onder de loep. We blikten ook vooruit op de stageplanning van volgend jaar en we bespraken hoe we onze studenten daarop voorbereiden. Het team van Lerarenstage.be lichtte de werking van hun registratiesysteem toe.

Lees hier het verslag.

29 november 2017

Het praktijkconcept van BaSO:

  • Sinds academiejaar 2017-2018 is er één gemeenschappelijk, regio-overschrijdend praktijkvenster.
  • Eénzelfde begeleids- en evaluatiekader voor onze studenten.
  • Uniforme begeleidings- en synthesedocumenten voor stagementoren.

Een terugblik op de voorbije stageperiode  waarbij studenten en werkveld met elkaar in gesprek gingen.

De instaptoets van de lerarenopleiding:

  • Niet bindend.
  • Helpt studenten geïnformeerd te kiezen voor hun onderwijsvakken.
  • Helpt studenten tijdig te heroriënteren.

Keuzetrajecten in opleidingsfase 3

Studenten kunnen in de laatste opleidingsfase kiezen om een ander stagetraject te doorlopen. 

1. Werkplekleren 

Studenten kunnen in hun derde opleidingsjaar kiezen voor werkplekleren. Een traject waarbij ze gedurende een heel academiejaar verbonden zijn aan eenzelfde school. Aspirant-leraars geven er les, worden ingeschakeld bij allerhande klas- en schoolactiviteiten en ontwikkelen een dienstverlenend pakket. Dit omvat o.a. de uitwerking van een lessenpakket, voorbereiding van een projectdag en onderzoek naar nieuw lesmateriaal. Stagiairs krijgen de kans om gedurende deze stage van 4 maanden te groeien in het schoolteam en te functioneren als een duizendpoot.

Tijdens werkplekleren krijgen studenten de kans om écht te tonen wat ze in huis hebben. Hun ondernemerschap, teamspirit, zelfstandigheid en beroepscompetenties worden zwaar op de proef gesteld. Dit traject is een goede voorbereiding op het leraarschap.

Véronique Punie - stage-anker Lerarenopleiding Secundair Onderwijs

getuigenis selien voorstelling werkplekleren

2. BuSO

Studenten hebben de mogelijkheid om - na het volgen van een aantal verplichte sessies - stage te lopen in het buitengewoon secundair onderwijs.

3. Internationalisering 

Studenten kunnen in het 2de semester van OF3 op internationalisering. Ze volgen 4 maanden lang les binnen hun eigen vakgebied in het buitenland. 

Meer informatie vind je hier.

Contact

De praktijk van de lerarenopleiding secundair onderwijs wordt georganiseerd op Campus DiepenbeekMet alle algemene vragen en opmerkingen over praktijk van studenten in het dagonderwijs, kan je terecht bij de verzantwoordelijken van de praktijkcel: Katy Dieryck en Katrien Melotte  per e-mail naar stage.baso.limburg@ucll.be.  Voor administratieve vragen, neem contact op met zoe.libens@ucll.be. Voor de praktijk van studenten in het avondtraject, kan je contact opnemen met Valérie Macken en Anita Swennen per e-mail naar avondtraject.baso.limburg@ucll.be

 

Onze studenten van het dagonderwijs worden, afhankelijk van de vakkenkeuze, opgevolgd door een profielverantwoordelijke.

Profiel STEM katja.claes@ucll.be 

Profiel TALEN

an.dumoulin@ucll.be

Profiel BEWEGING

katy.dieryck@ucll.be

Profiel SAMENLEVING

Profiel KUNST & CREATIE

Profiel ECONOMIE & BEDRIJFSORGANISATIE

krista.kindermans@ucll.be

Speciale trajecten:

werkplekleren, extra onderwijsbevoegdheid

katrien.melotte@ucll.be  

 

ink sends e-mail)