Overslaan en naar de inhoud gaan

Levensbeschouwelijke dialoog in de Lerarenopleiding

U bent hier

Vragen en antwoorden over de hervormingen binnen de Katholieke Lerarenopleidingen

In de berichtgeving van de voorbije weken werd hier en daar een kritische noot geplaatst. Wij gaan als UCLL het debat niet uit de weg, maar willen dit in alle sereniteit voeren. Wij willen vandaag en morgen vooral de best mogelijke leraars opleiden. We hopen op sterkere leerkrachten in het algemeen, op sterkere leerkrachten rooms-katholieke godsdienst in het bijzonder.
 

Geven we als UCLL onze katholieke identiteit op door ook Islam aan te bieden bij de Lerarenopleiding? Wat is het verschil met een pluralistische hogeschool?

Net zoals de katholieke dialoogschool van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is het de visie van UCLL dat meer dialoog tot een sterkere bewustwording en identiteit leidt, en vervolgens tot sterkere persoonlijkheden. ‘Katholiek’ en ‘Pluralistisch’ vullen mekaar aan en zijn geen tegengestelde begrippen.

Wat is het doel van deze hervorming? Wat wil UCLL bereiken?

Het antwoord hierop is eenvoudig: sterke leraren vormen die kunnen omgaan met de diversiteit in de klas. En het gaat hier voor alle duidelijkheid niet over marktaandeel of zoals criticasters zeggen “zieltjes winnen”. Wij nemen als hogeschool hier een risico en steken onze nek uit. Maar we zijn tegelijk 100% overtuigd dat ons plan de juiste weg is naar de toekomst.

Kan een katholieke hogeschool eigenlijk wel niet-confessionele zedenleer aanbieden? Is dat niet contradictorisch?

Voor ons is dit geen tegenspraak omdat we niet in hokjes denken. Wij zetten in op de dialoog omdat dit de leraar-in-spe sterker maakt. De super-diversiteit in de klas brengen we naar de hogeschool. De focus ligt ook op de mens, de persoon en zijn of haar identiteit. Los van allerlei uiterlijkheden en met respect voor ieders eigenheid. In bepaalde opiniestukken wordt trouwens niet-confessionele zedenleer gezien als atheïsme, wat duidelijk niet klopt. De erkende instanties, met inbegrip van de erkende instanties voor niet-confessionele zedenleer, hebben interlevensbeschouwelijke competenties uitgewerkt. We willen vooral verbinding zoeken met andere levensbeschouwingen en ons niet focussen op de verschillen.

Vraagt het basis- en secundair onderwijs wel leerkrachten Islam en andere levensbeschouwingen?

Het basisonderwijs en secundair onderwijs vraagt leerkrachten die kunnen omgaan met diversiteit in de klas. Een tijd geleden stonden de kranten vol met artikels over het tekort aan goed opgeleide leraren Islam. Ook toen keek men al naar de lerarenopleidingen. Wij moeten hier als hogeschool onze verantwoordelijkheid in durven nemen. Zeggen dat er geen probleem of vraag is, staat in schril contrast met de dagdagelijkse realiteit van heel wat scholen.

Is een vak RZL (Religie, Zingeving, Levensbeschouwing) niet voldoende om kennis te maken met andere godsdiensten?

Wij menen van niet. We geven de toekomstige leerkrachten de ruimte om zich te verdiepen in de eigen identiteit; de vaardigheid te ontwikkelen om het gesprek aan te gaan met collega-studenten en docenten over levensbeschouwing; maturiteit op te bouwen en te leren reflecteren. Geen vergelijkende studie van godsdiensten en levensbeschouwingen, maar een gefundeerde basis om later zelf in dialoog te kunnen gaan met kinderen, jongeren en jongvolwassenen over zingeving en identiteit, in confrontatie met het christelijke verhaal.

Kan je als afgestudeerde Leraar met vak Islam lesgeven in een katholieke school?

In het Katholiek Onderwijs zijn alle leraren welkom die loyaal zijn aan het schoolproject en kennis hebben van de katholieke dialoogschool. Wie tijdens zijn of haar opleiding koos voor een andere levensbeschouwing dan rooms-katholieke godsdienst, kan perfect ingezet worden in een katholieke basisschool en is goed voorbereid voor de diversiteit in de klas. De lessen godsdienst kunnen altijd door een andere leraar in de school opgenomen worden. Sommige scholen zullen extra curriculair vakken islam aanbieden.