Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanbod voor scholen

U bent hier

Schoolontwikkeling

 

schoolreizen naar de toekomst

UCLL nodigt je uit voor verschillende schoolreizen naar boeiende onderwijsplekken. We observeren, luisteren, reflecteren en concretiseren. Welk perspectief bieden deze plekken? Hoe dagen ze ons uit voor de eigen onderwijspraktijk?

De study visits willen een inspirerende wake-up-call zijn en willen veel goesting genereren om de eigen onderwijscontext te herdenken. Anderzijds maken ze het mogelijk om een reële voorstelling te krijgen van de soms radicaal andere structuren en werkwijzen van innovatieve scholen. Ze laten je dus verder kijken dan de obstakels die de innovatie tegenhouden.

 

 

directiecoachings

We bieden praktische inzichten en tools om je team (en jezelf) te versterken, in een kleine veilige groep. Aan de hand van heldere kaders voor inzicht in eigenaardigheden van anderen en van jezelf, oefenen we praktische coachingsvaardigheden voor kleine en grote zorg. We reiken interventiemethodieken en tools aan voor breinsterke dynamische coaching. We kunnen ook intervisie bieden van werkvragen uit de eigen schoolcontext.

"Mooie mix van krachtige kaders, inspirerende inzichten, zinvolle zelfreflectie, energieke ervaringsuitwisseling, speelse spiegeling, dynamische doemomenten, versterkende veerkracht en toffe thema’s."

 

 

coaching van begeleidingsteams

Leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren die praktisch aan de slag willen gaan met hun team om op schoolniveau krachtig te kunnen werken, kunnen samen met docenten uit de verschillende banaba-opleidingen (Buitengewoon onderwijs & Zorgverbreding) een traject uitwerken waarbij ze op maat worden gecoacht, geïnspireerd en ondersteund.

 

 

inspectie 2.0 en kwaliteitszorg

Kwaliteitsbeleid is een belangrijk aandachtspunt voor scholen omwille van inspectie, maar ook in functie van permanente schoolontwikkeling. Goed kwaliteitsbeleid begint met een idee over wat onder kwaliteit verstaan wordt. Kwaliteit vergt een duidelijk beeld van de eigen missie en visie van de school. Wil de zorg voor kwaliteit tot kwaliteitszorg worden, dan is permanente, systematische aandacht nodig voor het bepalen, bewaken en verbeteren van kwaliteit en op het bevorderen van een op leren gerichte cultuur. Kwaliteit is de verantwoordelijkheid van iedereen.

Kwaliteitszorg is erop gericht om de leerprocessen en leeropbrengsten van leerlingen te bevorderen. Dat is de kern van onderwijskwaliteit en dient de focus van kwaliteitszorg te zijn. Om meer grip op de aard van kwaliteitszorg in een school te krijgen, is het handig en nodig om vijf vragen te stellen (PDCA-denken):

• Doet de school de goede dingen?
• Doet de school de dingen goed?
• Hoe weet de school dat?
• Vinden anderen dat ook?
• Wat gaat de school nu doen?

Goed kwaliteitsbeleid is doelgericht, cyclisch, systematisch en integraal (van iedereen).

We richten ons in deze vorming op het in beeld brengen en versterken van het kwaliteitsbeleid in de eigen school.

 

 

modernisering secundair onderwijs

  • Eerstegraadsscholen

  • Domein- en campusscholen

  • Professionele leergemeenschap eerstegraadsscholen

De eerste graad secundair onderwijs neemt een sleutelpositie in bij het in- en doorvoeren van een hervorming/modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen. Of en in welke mate dat secundair onderwijs categoriaal dan wel comprehensief moet worden ingevuld, daarover verschillen de standpunten grondig. Want hoe algemeen vormend kan/ mag/moet/zal de eerste graad zijn voor elke leerling, hoe lang kan/mag/moet/zal een studiekeuze uitgesteld worden?

DOELGROEP

Vijf (toekomstige) eerstegraadsscholen kunnen instappen in een professionele leergemeenschap.

 

 

deliberate inquiry als beleids- en onderwijsmethode

Scholen en leraren zijn vrij om hun onderwijs vorm te geven. Op een participatieve manier onderwijs vorm geven wordt steeds meer belangrijk. Deliberative Inquiry of beraadslagend onderzoeken is een methode om op een school visie en gedragenheid rond een bepaalde vraag of uitdaging te creëren. Deze werkvorm wordt gekenmerkt door elementen als samen rond de tafel zitten, diversiteit, nadenken en onderzoeken, common sense of gedeelde betekenis ontwikkelen. Ook in klasverband is deliberatie een geschikte werkvorm om jonge mensen rond de tafel te zetten en de tijd nemen om ‘samen te denken’. Het gaat immers steeds om de-libereren, grondig in je hoofd afwegingen maken om open te staan voor iets anders.

DOELPUBLIEK

kleuter-, lager en secundair onderwijs

“Door meer bezig te zijn met dit onderwerp begin je andere dingen te zien.” (Student)

“Je leert actief naar anderen luisteren. Door even van je eigen standpunten afstand te nemen en trachten te begrijpen hoe de ander het probleem percipieert, kan je nieuwe inzichten opdoen. Daarna kan je jouw inzichten en standpunten meedelen en dan gezamenlijk afwegen welke positieve punten er meegenomen kunnen worden om tot een gemeenschappelijk ondersteund resultaat te komen.” (Leraar)

“We hebben alle vier een andere achtergrond, functie, manier van denken en communiceren ... Tijdens dit traject heb ik dat nooit als een belemmering ervaren, integendeel.” (Lerarenopleider)

“Ik [had] het gevoel dat iedereen zich vrij voelde om dingen in te brengen, er werd afgetoetst, er werden voorbeelden of casussen ingebracht en kritisch in vraag gesteld.” (Schoolontwikkelaar)

 

 

strategic development goals

De UCLL Lerarenopleiding is lid van het grootste internationale scholennetwerk, het Unesco Associated Schools Project Network (ASPnet). Dat verbindt onderwijsinstellingen van over de hele wereld met elkaar rond een gezamenlijk doel: vrede bouwen in de hoofden en harten van kleuters, kinderen en jongeren. UCLL neemt een trekkersrol op in het Vlaamse ASPnet. Het postgraduaat International Educating Class van de Lerarenopleiding is volledig opgebouwd rond de visie van Unesco en de Strategic Development Goals (SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen).

Vanuit ons pedagogisch project ondersteunt de Lerarenopleiding de Unesco-missie en de 17 SDG's die gericht zijn op het respecteren en realiseren van de mensenrechten van ieder mens. De nadruk ligt op SDG4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Via op maat ontworpen begeleiding kunnen we de SDG’s in jouw school komen voorstellen en mee nadenken over hoe ook jullie aan het bereiken van de SDG’s kunnen meewerken.