Overslaan en naar de inhoud gaan

Studieprogramma diepenbeek

 

De opleidingsonderdelen (OPO) van het eerste jaar in vogelvlucht

Samen kinderen zien

Je leer de klasgroep en individuele kinderen professioneel observeren: hun welbevinden, hun betrokkenheid, hun verschillende competenties, hun basisbehoeften, hun specifieke zorgvragen...  om tot een  beeldvorming op klas- en kindniveau te komen en besluiten te trekken voor het verdere verloop en dialoog met anderen in het kader van kwaliteit van het onderwijs.

Een krachtige leeromgeving ontwerpen

Als leraar wil je positieve verschil uitmaken in het leren en ontwikkelen van kinderen. Daarvoor is het belangrijk een krachtige leeromgeving te ontwerpen, d.w.z. een positief en veilig klasklimaat waarbinnen kleuters gestimuleerd worden doorn betekenisvolle activiteiten en ondersteund worden in hun noden en behoeften op klas- en kindniveau.

 

Samen verwonderd zijn

Hier leef je je weer in in de manier waarop kinderen de wereld ontdekken en begrijpen. Al doende word je  opnieuw nieuwsgierig, exploreer je je omgeving, vraagt je dingen af en verwonder je je over de wereld. Je geniet van kunst en expressie en kan je creatief en kunstzinnig uitdrukken.

Elena vertelt je over dit OPO op onze Instagrampagina

 

Spelen met kinderen

Je leert een spelbegeleider te zijn, en kijkt naar het kind en zijn spel om onderliggende behoeften te zien die het kind nodig heeft om zichzelf aan te sturen. Je leert het spel van kinderen verrijken in conversatie over de wereld.

Ik, jij en wij

Binnen dit thema neem je een maatschappelijk engagement op dat buiten je comfortzone ligt - in het buitengewoon onderwijs, het lager onderwijs, een vereniging... Zo leer je jezelf kennen en leer je op een warme en communicatieve wijze in relatie treden met anderen.

Lieze & Arden gingen aan de slag bij Wens Ambulancezorg vzw

 

Leer-kracht zijn

Gedurende het hele jaar ben je verbonden aan een stageschool (één klas). In het eerste opleidingsjaar zet je 'eerste stappen tot de stiel leren' via onderzoeksweken en stagedagen.

 

“We staan écht dichtbij onze studenten. We hebben oog voor hun welbevinden en hun behoeften op elk moment, zoeken samen naar oplossingen bij eventuele moeilijkheden en volgen hun groei- en leerproces van kortbij op.”

Kathleen Roosen
Kernbegeleider

accenten van de opleiding in diepenbeek

Je leert door te doen

Je gaat in vaste werkruimtes actief en gestructureerd aan de slag met uitdagende en levensechte opdrachten uit het kleuteronderwijs. Deze opdrachten zorgen ervoor dat je de theorie meteen zinvol kan toepassen in de praktijk en je ze sneller eigen maakt. Je krijgt ruimte om ervaringen op te doen die je helpen als kleuterleerkracht in de praktijk. Zo verleg je steeds je grenzen en leer je door te doen.
 

Je leert individueel en samen

Door samen te werken met studenten van het eerste, tweede en derde jaar zijn er voortdurend kansen om te leren van en met elkaar. Zowel de begeleiders als medestudenten bieden jou sturing, steun en inspiratie. Ze delen kennis met jou, wisselen ervaringen uit, helpen planningen maken, bespreken voorbeelden, geven feedback … Er zijn ook voldoende momenten om alleen aan de slag te gaan en je eigen weg te zoeken. Door individueel en teamleren ontwikkel je kennis en vaardigheden die goed van pas komen in het onderwijs van de toekomst.
 

Je krijgt feedback op elk moment

Je wordt doorheen de drie jaren goed begeleid door enkele vaste kernbegeleiders. Zij volgen je leerproces en je welbevinden van dichtbij op zodat je steeds meer kan groeien als persoon en als kleuterleraar. Doorheen het jaar word je op verschillende momenten en manieren geëvalueerd aan de hand van 'pixels', bv. een portfolio, presentatie, maquette, blogbericht, paper, workshop, spelbox… Door deze pixels samen te voegen, krijgen we  een volledige beeld van jou (je portret). Er wordt dus naar je hele groeiproces gekeken en niet enkel naar je eindresultaat. Zowel medestudenten als begeleiders geven je bij elk evaluatiemoment vertrouwen en stimulerende feedback. Zo krijg je een helder beeld van waar je staat en kan je weer verder. Je kan dus blijven oefenen en leren.
 

Snaps & stories uit de opleiding

starten na september

Wil je na 15 november starten aan de opleiding? Dan kan je nog een aantal opleidingsonderdelen van het eerste opleidingsjaar opnemen. Misschien kom je in aanmerking voor vrijstellingen omwille van andere relevante studies? Maak snel een afspraak met de trajectcoach van een campus naar keuze. De trajectcoach helpt jou bij het opstellen van je Individueel Studieprogramma (ISP).