Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Orthopedagogie:

NIEUWS

Save the date: 24 - 25- 26 maart 2020 International Parenting Program

Solidarity with parents in a moving world

Een solidaire gemeenschap helpt ouders met het grootbrengen van hun kinderen in moeilijke omstandigheden. ‘It takes a whole village to raise a child’ is een alom bekend Afrikaans gezegde.

Onze wereld is echter onderhevig aan diverse veranderingen: globalisering, vooruitgang op het vlak van technologie (ICT) en wetenschappelijke inzichten (werking van het brein, medische kennis, … ) geven ongekende mogelijkhede én stellen ons ook voor uitdagingen.
Er is sprake van een superdiverse, meer geïndividualiseerde en meer gepolariseerde samenleving, van erosie van sociale cohesie en van een diversiteit aan relatie- en gezinsvormen…
Wat betekent ouderschap in deze verander(en)de wereld, een wereld met veranderingen die niemand onberoerd laten?

  •  Hoe brengen we in deze context kinderen groot?
  •  Hoe kunnen we in deze verander(en)de wereld solidair met ouders zijn?
  •  Wat betekent dat en hoe ervaren ouders dat?
  •  Wat hebben ouders nodig?
  •  En wat betekent dat dan voor de professional?

Wat?

Op 24, 25 en 26 maart 2020 ontvangen we studenten en docenten van diverse hogescholen en universiteiten uit Vlaanderen, Nederland, Malta, Finland, Litouwen en UK rond het thema ‘parenting’ (ouderschap). In dit internationaal uitwisselingsprogramma laten we in de eerste plaats ouders aan het woord, aangevuld met de stem van de professionals, over de uitdagingen die deze verander(en)de wereld op vlak van solidariteit met ouders ons stelt.


VOOR WIE?

Naast studenten en docenten van het consortium ‘Internatonal Parenting Program’ is iedereen met interesse voor het thema welkom. Apart inschrijven voor verschillende dagen/dagdelen is mogelijk.
Voertaal is Engels. Simultane vertaling wordt niet voorzien. Tijdens de uitwisselingsmomenten wordt er wel ondersteuning geboden zodat dialoog mogelijk is.

Inschrijven kan vanaf 1 februari 2020 via www.ucll.be/congresIPP.
Je kan ook contact opnemen met liesbeth.lenie [at] ucll.be.

Rode neuzen actie - Startschot ORTHO+JAC samenwerking

02-12-2016
Per klas werd via verschillende acties geld ingezameld voor de rode neuzen actie, totaal bedrag 1757,45 EUR. Als tegenprestatie wordt een Mannequin Challenge van alle ortho-docenten opgenomen op 12 januari 2017.
JAC Limburg wordt voorgesteld door Koen Alberghs, de coördinator. Van hen kregen we ook nog eens 250,00 € voor de rode neuzen actie. JAC wil graag samenwerken met onze studenten, hun doelgroep zijn jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het officiële ja-woord wordt gegeven en de samenwerking gaat vanaf vandaag van start. Alles wordt gebundeld in een besloten facebookgroep, geïnteresseerde studenten mogen zich hiervoor aanmelden.

Lasershoot for life

21-12-2016
De studentenvereniging Agogica van de professionele bachelor Orthopedagogie organiseerde op woensdag 21 december Lasershoot for life. Studenten kregen de kans om in de unieke locatie van de mediatheek te lasergamen. De opbrengst van 450 euro ging naar Pleegzorg Limburg omdat een praesidiumlid hier 3de jaars stage doet. "We zijn namelijk van mening dat iedereen een warme thuis verdient,".
 

23 juni 2016: Dag van de mantelzorg

Mantelzorg is het - vaak vergeten - kloppend hart van onze samenleving. Hoewel dikwijls verscholen achter onopvallende gevels in het straatbeeld, zetten honderdduizenden partners, kinderen, ouders, vrienden en buren zich dagelijks in voor iemand met een lichamelijke, mentale, psychische of sociale nood.

Vanuit onze orthovisie en ons docententeam willen we alle mantelzorgers onder onze studenten/docenten graag een hart onder de riem steken door hen op 23 juni, dag van de mantelzorg, in de (digitale) bloemetjes te zetten.

MISH MASH 2016

22-03-2016
Jaarlijks organiseren de opleidingen verpleegkunde, vroedkunde en orthopedagogie van de Groep Gezondheid en Welzijn van UCLL een diversiteitsdag, genaamd Mish Mash.
Twee interessante lezingen werden opengesteld voor het breder publiek: Brenda Froyen "een gat in mijn hoofd" en Birsen Taspinar "Moeders van de stilte en cultuursensitief hulpverlenen".

Ortho studiedag

03-03-2016
Op donderdag 3 maart 2016 organiseerde de opleiding Bachelor Orthopedagogie ism Quadri en de Banaba ‘Orthopedagogisch management’ de 2de ortho 2020 dag: "De innovatieve begeleider als brug tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’  hulpverlening" met o.a. Koen Hermans, Paul Ongenaert, Jo Vandeurzen.
Meer info

30-11-2015
VTM-Weerbericht live campus Diepenbeek  & aankondiging rode neuzen actie om het taboe van psychische problemen bij jongeren te doorbreken.
Rode Neuzen Dag op 5 december laten we niet aan onze neus voorbij gaan.  Studenten worden uitgedaagd om op 4 december tijdens een gezamenlijk slotevent allen een rode neus op te zetten. Indien zij hierin slagen, zullen de (praktijk)lectoren een tegenprestatie dienen te doen.
Sven Ornelis ging voor de Rode Neuzen Dag de uitdaging aan om van Neuss (Duitsland) naar Vilvoorde te wandelen. Op maandag 30 november maakt hij een tussenstop op Campus Diepenbeek, nav de challenges die opgezet werden tussen de studenten en docenten.
VTM heeft zijn aankomst gefilmd en het intitatief van de hogeschool in de kijker gezet. Ook het VTM-weerbericht werd gefilmd op Campus Diepenbeek en live uitgezonden.

Terugblik dialoogdag 1 maart 2018

Op 1 maart 2018 beleefden we  samen met het werkveld een dialoogdag 'van inspraak naar samenspraak'. Wil jij de energie van deze dag (nogmaals) beleven? Bekijk dan zeker dit magazine

TVM nieuws 14 juni 2017

Collega Benny Leesen, lector aan de bacheloropleiding Orthopedagogie en medewerker van Team Acht binnen de Expertisecel Empowering People, verblijft momenteel in Malta voor het SERA-project, een afkorting voor securalisatie en radicalisering. Hij werd geïnterviewd op de Maltese televisie, zie http://www.tvm.com.mt/en/news/experts-warn-prisons-might-lead-radicalization-prisoners/

TVL nieuws 14 juni 2017

Collega Hanne Leirs, lector aan de bacheloropleiding Orthopedagogie en medewerker van Team Acht binnen de Expertisecel Empowering People, gaf op TV Limburg duiding bij de polemiek rond het Nederlands nummer ‘Kind van de Duivel’. Blijf met je kinderen praten, is de hoofdboodschap.
Je kan hier het volledige filmpje bekijken https://www.tvl.be/nieuws/ouders-panikeer-niet-als-je-kroost-kind-van-de-duivel-kan-meezingen-45534

MISH MASH 2017

30-03-2017
Naar jaarlijkse traditie organiseren de opleidingen verpleegkunde, vroedkunde en orthopedagogie van de Groep Gezondheid en Welzijn van UCLL een diversiteitsdag, genaamd Mish Mash.
Wij verwelkomen een grote diverse groep van boeiende mensen. Tijdens deze dag bieden we een tweeluik aan:
De markt: op een interactieve wijze worden kraampjes uitgebaat, studenten en docenten kunnen op een informele manier kennis maken met het anders zijn van mensen. Gerechten, eigen gemaakte dingen,... worden verkocht ten voordele van de organsiatie/dienst.
Het vormingsprogramma met workshops, lezingen en/of getuigenissen waarbij studenten en docenten in interactie kunnen gaan via stellingen, spel, doe-opdrachten, wat beter bekijft dan louter les geven over.
Twee interessante lezingen werden opengesteld voor het breder publiek: 'In vrije val: armoede in België door Bart Demyttenaere en "Op vlucht naar...', een verhaal over vluchten en integreren door Sahadi Daria.

Politiek debat

21-03-2017
Onze eerstejaarsstudenten Orthopedagogie gingen in debat met Vlaamse politici rond de thema's migratie, integratie en inburgering. We zijn bijzonder fier op onze studenten die zich erg matuur, respectvol en kritisch opstelden gedurende het hele debat. Ook de politici en andere betrokkenen waren achteraf erg lovend over onze studenten en hun betrokkenheid.
Meer info:  beeldverslag Radio 2 Limburg en nieuws TV Limburg.

Vermaatschappelijking van de zorg

07-03-2017
Tijdens deze studiedag waren we met een 100-tal aanwezigen: externe deelnemers, orthodocenten, studenten en docenten UCLL, Banaba studenten en alumni, sprekers, mantelzorgers en andere medewerkers.
Een mooie groep, boeiende uiteenzettingen, veel stof tot nadenken over veranderingen in het hulpverlenings-landschap, over de rol van de professional, samenwerking informele en formele zorg, opleiding...
Meer info