Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Sociaal werk:

ARTIKELS BACHELORPROEVEN

In onderstaande bundel vind je de artikels die de studenten HR (Sociaal Werk – Personeelswerk) schreven als onderdeel van hun bachelorproject, waarmee ze hun studie afsloten. Het is de eerste oogst van een vernieuwd en gemoderniseerd bachelorproject dat ontsproot binnen het team HR/Personeelswerk van campus  Sociale School.

We zijn afgestapt van het klassieke eindwerk en kozen voor een artikel van niet meer dan 3500 woorden. Daarin verwoordt de student de synthese van zijn onderzoek, het originele van de aanpak, en het relevante van de bevindingen en aanbevelingen, kort, krachtig en aantrekkelijk. De neerslag daarvan vind je in deze bundel, voor zover de studenten 12 of meer op 20 haalden voor hun bachelorproject.

artikels bachelorprojecten 2018 - 2019