Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Sociaal werk:

waarom kiezen voor HR aan UCLL?

We willen toekomstige HR-professionals breed vormen tot sterke persoonlijkheden die in staat zijn hun eigen talent, maar ook dat van anderen, te ontdekken en te ontwikkelen. 

We leveren studenten die breed denken en consequenties voor de toekomst kunnen inschatten in alles wat ze vanuit hun rol als HR-professional ondernemen. Investeren in gezonde, gelukkige en lang werkende werknemers, die door goed opgeleide HR-professionals worden aangemoedigd, omkaderd en ondersteund.  

Dagelijks dienen er rationele beslissingen genomen te worden rekening houdend met het menselijk kapitaal. 

De eerder rationele/economische opleidingsonderdelen (economie, organisatiebeleid, HR-strategie, …) in combinatie met de sociale/menswetenschappelijke opleidingsonderdelen (sociologie, intercultureel werken, HR-communicatie, …) zorgen ervoor dat toekomstige HR-professionals klaar zijn om deze afweging te kunnen maken.

# Tewerkstellingskansen

Een artikel in JOBAT plaatst HR-Consultant op de tweede plaats van jobs met de hoogste werkzekerheid in 2019.

"De melkmannen werden aan de kant geschoven door de koelkasten, de schillenboeren door de vrachtwagens en het elektriciteitsnetwerk deed het beroep van lantaarnopsteker verdwijnen. De arbeidsmarkt verandert aan een razendsnel tempo, maar in deze jobs zit je zeker nog een tijdje goed" luidt het.

Lees het volledige artikel hier

# BELANGRIJKE HR-SKILLS

Door de mix van enerzijds kennisoverdracht en anderzijds vaardigheidstrainingen in kleinere groepen leer je om de opgedane kennis concreet en op maat toe te passen binnen diverse (organisatie-) contexten.  Gedurende de drie opleidingsjaren wordt er voldoende getraind in functie van het aanscherpen van de communicatieve vaardigheden / specifieke HR-communicatie.

De rechtscomponent (sociale wetgeving & arbeidsrecht) binnen de opleiding is in de 3 jaren van de opleiding stevig uitgebouwd.  Je weg vinden binnen diverse rechtsbronnen en de (arbeids)wetgeving specifiek kunnen toepassen binnen verschillende cases is een must.  We zien immers hoe langer hoe meer dat regelgeving en correcte toepassing van sociale- en arbeidswetgeving complexer wordt.  Hierin heeft de HR-professional een belangrijke rol te vervullen.

“Organisaties opereren in een steeds sneller veranderende omgeving. Het succes van de organisatie hangt af van hoe het menselijk kapitaal doorheen deze constante veranderingen optimaal kan ingezet worden. De HR verantwoordelijke/medewerker is hierin een sleutelfiguur waardoor deze vandaag en nog meer in de toekomst over een ruim pallet aan skills (zowel soft als hardskills) moet beschikken."

Tim Deronde (alumnus UCLL/PW)

# WERKPLEKLEREN 
# INTERNATIONALISERING

De stages (2 stages 2de en 3de jaar) binnen de opleiding zijn een grote troef.  Je wordt ingezet binnen organisaties en bedrijven waardoor je de nodige skills op de werkvloer leert (werkplekleren) en zo na de opleiding zeer snel operationeel en inzetbaar zijn.  Studenten die na hun opleiding gaan werken starten vaak op hun stageplaats of vinden binnen de drie maanden na afstuderen een job.  Stages kunnen in binnen- en buitenland.

# HR-DOMEINEN

We zetten in op alle 4 domeinen van de toekomstige HR-professional: operationeel expert (administratie), talentontwikkelaar, leiderschap & change (verandering) en partner van de business (je kent de organisatiedoelstelling en je kan als HR hieraan meewerken)

# PROJECTWERK

Project onderwijs, het uitwerken van een “organisatietool” die ingezet en gebruikt kan worden om rond een thema of problematiek aan de slag te gaan binnen organisaties (verzuimbeleid, werken rond talenten, onthaal en introductiespel voor nieuwe medewerkers, …)

# ONDERZOEK   # ONDERNEMERSCHAP

Praktijkgericht onderzoek voeren (laatste fase vd opleiding) binnen een organisatie vanuit een concrete vraag (probleemstelling) om je resultaten nadien te “pitchen” aan de hand van een posterpresentatie voor een werkveldjury.

# HR-NETWERK

Sterk netwerk (HR-werkveld) waardoor er een wisselwerking ontstaat tussen werkveld en opleiding (stages, gastcolleges, stagedatabank, werkveldbezoeken, career launch, …)

Samenwerking met buitenlandse hogescholen (Hanze Hogeschool Groningen & Hennalux Namen) ifv themaweek, uitwisseling studenten en docenten, …

# ENTHOUSIAMSE

Gemotiveerd docententeam met (praktijk)kennis die de link leggen tussen theorie en praktijk.

# TEWERKSTELLINGSKANSEN

Onze studenten starten vaak op hun laatste stageplaats of hebben binnen de 3 maanden werk.  Voor studenten die willen verder studeren zijn er ook voldoende mogelijkheden.  Sterke waardering door het werkveld voor onze alumni.  Ze zien je graag komen.

“Deze opleiding is zo veel meer dan een antwoord zoeken op het “werken”-vraagstuk.  Of dit nu voor een werknemer, een (non)profit-organisatie of een overheid is, tijdens de opleiding maak je kennis met diverse aspecten van het HR-beleid.  Je krijgt tijdens de opleiding theoretische kennis aangereikt en kan deze door de twee stages, meteen toetsen aan de praktijk . In feite leer je zelf én actief op zoek te gaan naar antwoorden!”

Nele Ronsmans (Alumni UCLL)