Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Voedings- en dieetkunde:

Voor onze opleiding Voedings- en dieetkunde en haar studenten zijn we voor het academiejaar 2018-2019 op zoek naar stageplaatsen binnen de zorgsector. Mogelijk is uw organisatie bereid om in het kader van stage samen te werken met onze opleiding. Dergelijke samenwerking omvat het aanbieden van een stageplaats en externe begeleiding op de werkvloer door experten (stagementoren). De opleiding zelf voorziet een interne stagebegeleider die het proces opvolgt en tussentijds een stagebezoek plant.

Samenwerken met het hoger onderwijs en de opleiding voedings- en dieetkunde?  Graag! Vul het elektronisch formulier in onderaan deze pagina en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

achtergrondinfo klinische stages

Voedings- en dieetkunde is een wetenschappelijke opleiding, die de studenten een kijk geven op de samenstelling van ons voedsel en de invloed ervan op ziekte en gezondheid. De studenten leren daarom grondige analyses maken van de voedingsbehoeften. Eveneens, leren ze bevindingen uit wetenschappelijke literatuur vertalen naar praktische adviezen voor cliënten en patiënten. Op die manier gaan theorie en praktijk in onze opleiding hand in hand.

In de zorgsector is praktijkervaring tijdens de opleiding van groot belang. Stage speelt hierbij een belangrijke rol. De opleiding voedings- en dieetkunde biedt haar studenten minimum 600 uren stage aan, conform het Konink Besluit. Alle studenten doorlopen 

  • een kijkstage tijdens de eerste fase,
  • een cateringstage gedurende de tweede fase,
  • en ronden de opleiding tijdens de derde fase af met 2 stages van telkens 7 weken, waarvan minstens één stageplaats vindt in de klinische setting.

Kandidaat klinische stage 2018-2019