Overslaan en naar de inhoud gaan

HVAC
Graduaat

U bent hier

Eerstvolgend infomoment graduaat HVAC:

Heating, ventilation and air-conditioning

programma

HVAC staat voor de Engelse woorden heating, ventilation en air conditioning. Er zijn twee afstudeerrichtingen: 

 •  Klimatisatiesystemen
 • Verwarmings- en sanitaire systemen

Beide afstudeerrichtingen zijn dan ook gebaseerd op gemeenschappelijke kennis van verwarming, ventilatie en geconditioneerde lucht.

Wat doet een gegradueerde in de HVAC-systemen?

De gegradueerde in de HVAC-systemen wordt opgeleid om op kwalitatieve wijze te werken met klimatisatiesystemen in een residentiële omgeving (woningen) en industriële omgeving enerzijds en verwarmings- en sanitaire systemen in een residentiële omgeving anderzijds.

Wat leer je?

 • praktische eerstelijns ‘problemsolvers’ (probleemoplossend denken en handelen)
 • zelfstandig handelen.
 • inschatten wanneer je bijkomend vaktechnische informatie moet raadplegen en kunnen lezen en interpreteren van Engelse vaktechnische informatie.
 • veel aandacht voor veiligheid
 • op maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze werken 
 • ontwikkeling van soft skills

 

afstudeerrichting Klimatisatiesystemen

 • er zelfstandig voor zorgen dat het binnenklimaat op residentieel niveau (in woningen) in evenwicht is voor wat betreft temperatuur, luchtventilatie en luchtvochtigheid.
 • werken aan klimatisatiesystemen op industrieel niveau om zo de juiste klimaatcondities in het gebouw (hardware-, levensmiddelen-, materiaal- en andere goederenruimtes, leefklimaat van werkruimtes) te garanderen
 • Op industrieel niveau werkt de gegradueerde onder begeleiding omdat een industriële omgeving een grotere complexiteit impliceert.
 • aandacht voor luchtzuivering, duurzaam, veilig, milieubewust en energie-efficiënt werken
 • de juiste normen en eisen hanteren, goed in team functioneren en klantgericht werken

afstudeerrichting Verwarmings- en sanitaire systemen

 • er zelfstandig voor zorgen dat de verwarmings- en sanitaire systemen in een woning (residentieel niveau) adequaat functioneren zodat deze woning correct wordt verwarmd en voldoende warm water ter beschikking heeft.
 • Kunnen werken met ten eerste, klassieke verwarmingssystemen die verwarmen op fossiele brandstoffen, ten tweede moderne verwarmingssystemen die verwarmen door gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals geothermische energie, zonne-energie, biomassa en tenslotte de hybride verwarmingssystemen.
 • Kunnen werken met aan- en afvoerleidingen van drinkwater en gerecupereerd hemelwater.
 • duurzaam en veilig, milieubewust en energie-efficiënt werken
 • de juiste normen en eisen hanteren, goed in team functioneren en klantgericht werken

Leerlijnen in de opleiding:

 • Vloeistofmechanica: vloeistofmechanische systemen en begrippen
 • HVAC: verwarmingstechnieken (stookolie- en gasketels en vooral hernieuwbare energiesystemen.
 • Meet- en regeltechnieken: In het OPO ‘Meten en regelen’ wordt aandacht besteed aan de PLC (Programmable Logic Controller) die aanwezig is in elk geautomatiseerd systeem. PLC wordt verdiept met de koppeling van sensoren en actoren en het lezen en begrijpen van P&ID schema’s in het opleidingsonderdeel ‘sensoren en regelaars’. Voor wat betreft ‘verwarmings- en sanitaire installaties’ wordt er niet verder ingegaan op het meten en regelen, maar leert de student werken met residentiële, sanitaire leidingen.
 • Mechanica: mechanische systemen en begrippen
 • Elektriciteit: basisbegrippen, elektrische schema’s, meters, elektrische beveiligingen en motoren
 • VGMK (Veiligheid, Gezondheid, Milieu & Kwaliteit)
 • Soft skills: professionele communicatie, presentatie en samenwerking als op het verwerven van de nodige digitale vaardigheden
 • Werkplekleren in de reële arbeidssituatie

Afstudeerrichting Klimatisatiesystemen:

 • koelinstallaties en warmtepompen, fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnecollectoren in voornamelijk residentiële, maar ook industriële context.
 • kennis van slimme meters en gebouwbeheerssystemen.

Afstudeerichting verwarmings- en sanitaire systemen

 • dimensioneren, installeren, regelen en herstellen van sanitaire toestellen en systemen
 • kraanwerk en spoelinrichtingen in residentiële omgeving