Overslaan en naar de inhoud gaan

graduaat hvac

(Heating, Ventilation and Air conditioning)

Programma  campus  meer info

 

PROBLEEMOPLOSSER

Je wordt opgeleid tot een analytische, eerstelijns ‘problemsolver’. Bij storingen aan klimatiseringssystemen of verwarmings-, ventilatie- en sanitaire installaties ga je als volgt te werk:

 • Je gaat na op welke plaats het probleem zich precies voordoet (lokalisatie)
 • Je gaat na wat de kenmerken (identificatie) en de oorzaak (diagnosticeren) van de storing zijn.
 • Je herstelt frequent voorkomende storingen zelfstandig.
 • Je zorgt voor de installatie van de verschillende systemen.

veiligheid eerst

Je wordt opgeleid om risico’s van gevaarlijke producten zoals ammoniak, CO2 en giftige gassen in te schatten en er juist mee om te gaan. Zo werk je veilig en houd  je de systemen veilig voor jezelf én anderen.

duurzaam

Je werkt ook op een maatschappelijk verantwoorde manier. Na deze opleiding zie je de meerwaarde van milieuvriendelijke materialen, energiezuinig werken en hernieuwbare energiebronnen.

TWEE AFSTUDEERRICHTINGEN

KLIMATISATIESYSTEMEN

 • Je zorgt voor een evenwicht in temperatuur, luchtventilatie en luchtvochtigheid. Dat evenwicht valt onder de naam klimatiseringssystemen.
   
 • Je kan deze op industrieel niveau beheren om zo de juiste klimaatcondities in het gebouw te garanderen:
   
  • Goederenruimtes van hardware, levensmiddelen en materiaal
    
  • Leefklimaat van werkruimtes

 

 • Focus: leren werken in een residentiële omgeving

VERWARMINGS- EN SANITAIRE SYSTEMEN

 

 • Je laat de verwarmings- en sanitaire systemen in een woning correct werken zodat de woning wordt verwarmd en over voldoende warm en koud water beschikt.

 

 • Je gaat aan de slag met verschillende soorten verwarmingssystemen zodat je inzetbaar bent bij zowel huidige systemen als de ‘systemen van de toekomst’:

 

 •  klassieke verwarmingssystemen die verwarmen op fossiele brandstoffen
 • moderne verwarmingssystemen die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen zoals geothermische energie, zonne-energie, biomassa
 • hybride verwarmingssystemen

 

Ook kan je werken met aan- en afvoerleidingen van drinkwater en gerecupereerd hemelwater