Overslaan en naar de inhoud gaan

studentenparticipatie

U bent hier

Studentenparticipatie in UCLL wordt per regio georganiseerd.

studentenparticipatie UCLL regio Limburg

Studentenraad Limburg

In en via deze raad hebben studentenvertegenwoordigers (‘stuvers’) inspraak en stemrecht in de inspraakorganen. Dat betekent dat een ‘stuver’ representatief moet zijn voor alle studenten en dus ook verkozen moet worden. Om het recht op medebestuur te houden dient minstens 10% van de totale studentenbevolking deel te nemen aan de verkiezingen door te stemmen voor de kandidaten. Tijdens  de laatste verkiezingen werd een deelname aan de verkiezing van meer dan 30% van de totale studentenpopulatie behaald, wat de representativiteit van de studentenvertegenwoordigers bevestigde en een sterk resultaat is.

Wat wordt er van deze ‘stuvers’ verwacht?

De studenten uit al deze raden sluiten aan bij werkgroepen en stuurgroepen en formele inspraakorganen zoals de Academische Raad, de Stuvoraad, Dagelijks Beheer Stuvo, Raad van Bestuur UCLL, Groepsraden, Permanente Opleidingscommissies (POC en eventueel subPOC) en studentenraad Associatie Leuven en de Vlaamse vereniging van studenten.

In Limburg zijn er een 80-tal studenten die zich hiervoor op vrijwillige basis engageren. De studentenraad Limburg heeft een werklokaal in het KOC en een werkingsbudget.

De studentenraden worden opgevolgd en begeleid door de studentencoach van UCLL regio Limburg, Peter Meylaerts en vaak ook door een anker vanuit de opleiding.

In elk van onderstaande campussen aan UCLL regio Limburg is er een studentenraad:  

Campus studentenraad gezondheidszorg & welzijn LiZa

Campus studentenraad gezondheidszorg & welzijn Diepenbeek

Campus studentenraad management & technologie Diepenbeek

Campus studentenraad lerarenopleiding Diepenbeek

Campus studentenraad lerarenopleiding Oude Luikerbaan​

Studentenraad Limburg

De tweede vorm van studentenparticipatie is het kringleven. We zien in de UCLL regio Limburg de eerste kringen ontstaan. Een kring wil verder gaan dan een gezelligheidsvereniging of club. Het wil het sociale weefsel van de instelling versterken door op verschillende vlakken een aanbod van activiteiten aan de studenten van hun studierichtingen aan te bieden. Zo worden culturele, sport- en feestactiviteiten georganiseerd. Ook worden studieavonden en tutormomenten voor en door studenten opgezet. Tevens willen de kringen oud-studenten en het werkveld betrekken bij hun werking.

De richtingen chemie, Biomedische laboratoriumtechnieken en milieuzorg beten de spits af met de kring “Alkimia”. Binnen de opleiding Management wordt nu hard gewerkt aan de opstart van “Mercatura”. We hopen op korte termijn alle studenten van de UCLL regio Limburg de kans te geven zich thuis te voelen in hun eigen kring.

 

 

studentenparticipatie UCLL regio Leuven

 

1.  Studentenraad

Elke campus heeft een studentenraad die instaat voor het opvolgen en opnemen van socio-culturele en onderwijsgerelateerde onderwerpen. Studenten die deze functie opnemen nemen dit op hun ISP op als het OPO ‘studentenparticipatie’ ter waarde van 3 SP.

Wat wordt er van deze studenten verwacht?

  • Participeren aan de studentenraad en daarbij horende taken opnemen (meedraaien in    werkgroepen, zetelen in andere raden,…)
  • Klankbord/ filter zijn tussen de opleiding en de studenten
  • De medestudenten ‘vertegenwoordigen’
  • Een logboek bijhouden waarin alle activiteiten staan beschreven.

In elke opleiding zijn er docenten die de studentenraad opvolgen en begeleiden. 

UCLL regio Leuven heeft ook een overkoepelende studentencoach, Yasmine Goossens, die de studentenraden en de overkoepelende ‘studentenraad Leuven’ opvolgt. In die laatste raad worden UCLL-brede thema’s besproken.

De onderstaande campussen hebben een studentenraad:

  • Campus Proximus (Management en technologie)
  • Campus SSH (sociale hogeschool)
  • Campus  Gasthuisberg
  • Campus Hertogstraat Heverlee (lerarenopleiding)
  • Campus Clenardus (lerarenopleiding Diest)

2.  Kringwerking

De tweede vorm van studentenparticipatie is het kringleven. Elke campus heeft een aparte kringwerking, maar er is ook een overkoepelende kringwerking (OKeR). De studenten die in een kring zitten, organiseren culturele, sport- en feestactiviteiten voor hun campus/ opleiding. De kringen hebben meestal vertegenwoordigers in de studentenraden die een goede samenwerking en communicatie tussen beide vormen van studentenparticipatie bewaken. De kringwerking krijgt vanuit de campussen financiële ondersteuning.

De kringen en de overkoepelende kring (OKeR) worden opgevolgd door de studentencoach van UCLL regio Leuven, Yasmine Goossens.