Overslaan en naar de inhoud gaan
Inschrijven

Inschrijven

U bent hier

Welkom op de ‘start’pagina van de Bachelor Sociaal Werk

Op deze pagina vind je alle informatie voor een goede START  bij het begin van het academiejaar.

Nu je inschrijving aan de UCLL definitief is afgerond, kan je hier alles lezen voor een goede start van het academiejaar! Je bent als nieuw student pas definitief ingeschreven als je langs bent geweest bij het inschrijfteam. Voor de andere studenten is dat na de bevestiging van de herinschrijving via KU Loket. Zie ook https://www.ucll.be/inschrijven

Studenten die nog niet zeker zijn over hun studiekeuze of met vragen zitten, kunnen terecht op de Campus Sociale School bij Gunter Gehre, teamleider Sociaal Werk .

Dit kan na afspraak via mail:  gunter.gehre@ucll.be .

Op 09 september is er ook nog een infodag tussen 10.00 en 13.00 op de Campus.

Start academiejaar  

 

Programma startdag_bachelor_sociaal_werk_alleen-lezen.pdf

 

Nieuwe studenten die starten in het eerste jaar (fase 1)

 • We verwachten je op maandag 18 september om 9.30 op de Campus Sociale School voor een onthaalprogramma tot 16.00. 
 • Op dinsdag 19 september zijn er activiteiten, zie lessenrooster
 • Op woensdag 20 september verwachten we je om 8.30 op de Campus voor de eerste lesactiviteiten.

Nieuwe studenten die starten in een verkorte studieroute (62, 72, 96, 122,…) van de Bachelor Sociaal Werk

 • We verwachten je op 18 september om 09.30 voor een onthaalprogramma.(zie programma startdag)
 • Naargelang het traject sluit je eventueel aan bij andere startactiviteiten (zie Fase 2 en Fase 3)

Fase 2

 • Alle studenten raadplegen het lessenrooster voor de geplande lesactiviteiten.
 • Voor SCW-studenten is er een tweedaagse voorzien op 25 en 26/09. (info volgt)

Fase 3

 • Alle studenten raadplegen het lessenrooster voor de geplande lesactiviteiten.
 • PW: voor speciale trajecten BP3 die starten in september: opstart BP III op 11/9 (info volgt)
 • MW: voor speciale trajecten BP3 die starten in september: opstart BP III op 11/9 (info volgt)
 • SCW: Startactiviteiten voor SCW-Labo op 18/09 om 13.30 uur in Vleugel F, Brusselsestraat 61, 3000 Leuven

Startdriedaagse voor nieuwe studenten door de studentenvereniging SOCA.

De studentenvereniging  organiseert een startdriedaagse van 13 september tot 15 september 2017.

Individueel studieprogramma (ISP) opmaken

Als je het volledige inschrijvingsproces doorlopen hebt, kan je je individueel  studieprogramma opmaken. Hierin bepaal je welke opleidingsonderdelen je dit jaar zal opnemen.  Studenten die starten in  fase 1 van de opleiding schrijven zich in  voor alle voorziene opleidingsonderdelen.  Studenten met een verkort traject of een afwijkend studieprogramma maken hun programma op in overleg met hun studententrajectcoach (zie verder: ‘Studenentrajectcoach’).

Gebruik bij het aanpassen de handleiding in bijlage (2): Handleiding voor studenten UC Leuven - Opstellen ISP

 

Vrijstellingen (EVK)

Studenten dienen een aanvraag in via KU Loket als de vrijstelling in de precedentenlijst voorkomt (zie bijlage 2: precedentenlijst SW), studenten doen dit zelfstandig of in samenspraak met de STC’er. De creditbewijzen worden op papier bezorgd aan Bea Verhoeven, rechtstreeks in kantoor A 1.10. Enkel na het ontvangen van het creditbewijs kan de vrijstelling worden goedgekeurd!

Studenten die een vrijstelling willen aanvragen waarvoor GEEN precedent is (bijlage 2: precedentenlijst SW ) dienen ook een aanvraag in via KU Loket en brengen het betrokken cursusmateriaal, de ECTS-fiche en het creditbewijs binnen bij Bea Verhoeven in kantoor A1.10. Het materiaal wordt voorgelegd aan de betrokken docent voor onderzoek. De beslissing van de docent wordt daarna zo snel mogelijk doorgegeven aan de student en ingebracht in het ISP.

 

Leerkrediet

Studenten met een leerkrediet kleiner dan 60 SP, moeten een afspraak maken (zie: 'Afspraak maken').

 

Je lessenrooster samenstellen

Het is belangrijk dat je je lessenrooster met de nodige aandacht samenstelt! Het is jouw verantwoordelijkheid als student dat je de lessen volgt zoals aangegeven op je ISP. Het is immers ook bij deze reeks (en lector) dat je examen zal moeten afleggen.

Stel je lessenrooster zo snel mogelijk samen en kijk het na nadat je ISP werd goedgekeurd. Of je ISP werd goedgekeurd zie je in KU Loket. Na goedkeuring krijg je ook een mail op je studenten mail.

Volg de handleiding voor het raadplegen van de uurroosters (bijlage 4 :Handleiding voor studenten UC Leuven - raadplegen uurroosters).

Afspraak maken

Afspraken met studenten- en trajectbegeleiders zijn er voor studenten die:

 • Een verkort traject zullen starten
 • In het aansluitingstraject 62SP zitten
 • Een leerkrediet hebben dat kleiner is dan 60SP
 • Een creditcontract hebben

Je kan een afspraak maken door contact op te nemen met je studententrajectbegeleider:

Geef in al je mails naast je naam ook telkens je studentennummer en telefoonnummer door!

Op de dag van je afspraak kom je naar campus SSH, Groeneweg 151, Heverlee.

Breng de nodige creditbewijzen en/of je resultatenblad mee naar de afspraak! 

 

Cursusdienst

Studenten krijgen de kans om cursussen en boeken aan te kopen op de campus. (info volgt)

Denk eraan dat je cursussen en boeken enkel kan betalen met Bancontact!

Openingsuren eerste semester:

Cursussen sociaal werk

Acco lijst sociaal werk

 

Studentendienst

De studentendienst kan je vinden in lokaal A7.04. Voor sociaal werk kan je terecht bij Nele Beel (nele.beel@ucll.be).

Studenten- en trajectcoach

Studenten worden alfabetisch toegewezen aan een Studenten- en trajectcoach. De verdeling voor sociaal werk vind je hieronder.

Sociaal werk:

Sociaal werk verkort (aansluitingstraject 62 SP, instroom HBO5)

Geef in al je mails naast je naam ook telkens je studentennummer en telefoonnummer door!

Log in op het UCLL-netwerk

Na je definitieve inschrijving bij het inschrijfteam ontvang je een login en activeringsaccount om toegang te krijgen tot het UCLL-netwerk (intranet.ucll.be). Activeer onmiddellijk je inlogcode. Vanaf het begin van het academiejaar vind je op het intranet je uurroosters, klasgroepen, de studiegids met nuttige info van je campus, mededelingen die voor jou belangrijk zijn enz. Van zodra je bent ingelogd, kan je ook gebruik maken van je UCLL e-mail en Toledo (elektronisch leerplatform).

Geef in al je mails naast je naam ook telkens je studenten nummer en telefoon nummer door!

Beroep doen op specifieke ondersteuning?

Bij UC Leuven-Limburg kan je als student met een functiebeperking of leerstoornis beroep doen op onderwijs- en examenfaciliteiten (zoals bijv. extra tijd voor examens). Indien je een functiebeperking of leerstoornis hebt breng je best de studentendienst op de hoogte. Samen bekijken we dan welke ondersteuning mogelijk is. Het is belangrijk deze mogelijkheden zo snel als mogelijk te bespreken zodat ze snel voor je geregeld kunnen worden. Wens je ondersteuningsmaatregelen te bespreken, neem dan contact op met Nele Beel. (nele.beel@ucll.be)

Fysieke problemen?

We willen je in alle omstandigheden de nodige ondersteuning verlenen. Heb je last van een (chronische) aandoening zoals hyperventilatie, epilepsie, diabetes, hartmoeilijkheden ...laat dit dan weten aan de studentendienst. Ze behandelen die gegevens met de nodige discretie maar zo kunnen we adequaat optreden als er zich moeilijkheden zouden voordoen.Wens je ondersteuningsmaatregelen te bespreken, neem dan contact op met Nele Beel. (nele.beel@ucll.be)