Overslaan en naar de inhoud gaan

Inschrijven

U bent hier

Welkom op de ‘start’pagina van de Bachelor Sociale Readaptatiewetenschappen (SRW)

Op deze pagina vind je alle informatie voor een goede START  bij het begin van het academiejaar.

Nu je inschrijving aan de UCLL definitief is afgerond, kan je hier alles lezen voor een goede start van het academiejaar! Je bent als nieuwe student pas definitief ingeschreven als je langs bent geweest bij het inschrijfteam. Voor de andere studenten is dat na de bevestiging van de herinschrijving via KU Loket. Zie ook https://www.ucll.be/inschrijven

Informatie over de opleiding

Studenten die nog niet zeker zijn over hun studiekeuze of met algemene vragen zitten omtrent de opleiding kunnen terecht op de Campus Sociale School bij Jan Van Branteghem en Ingrid Coosemans. Telkens na afspraak via jan.vanbranteghem@ucll.be en ingrid.coosemans@ucll.be

Studenten die reeds een andere opleiding gevolgd hebben en vragen hebben omtrent vrijstellingen of een verkort traject kunnen terecht bij Leen Van den Broeck, opleidingsverantwoordelijke SRW. Telkens na afspraak via leen.vandenbroeck@ucll.be

(Wegwijzer naar de campus: zie deze link)

Start academiejaar  

Nieuwe studenten die starten in het eerste jaar (fase 1) van de bachelor SRW

 • We verwachten je op maandag 17 september om 09.30 op de Campus voor een onthaalprogramma tot 15.30. Tijdens dit moment ontmoet je je medestudenten, docenten en krijg je heel wat praktische informatie van de opleiding.
 • Vanaf dinsdag 18 september verlopen de lesactiviteiten volgens het voorziene lesrooster.

Nieuwe studenten die starten in een verkorte studieroute (programma van 120, 90 of 60 studiepunten) van de Bachelor SRW

 • We verwachten je op dinsdag 18 september om 12.30 (tot 13.30) voor een onthaalprogramma in lokaal C101.
 • Naargelang je traject sluit je aan bij andere startactiviteiten (zie Fase 2 en Fase 3)

Studenten Fase 2

 • Het academiejaar voor de tweedejaars start op dinsdag 18 september met een welkom vanaf 12.30 voor een drankje op de binnenplaats.
 • Start om 13.00 in B1.01. Op het programma:
  • welkom door Maurits Wysmans, opleidingsverantwoordelijke
  • korte duiding opbouw tweede jaar
 • 13.30 opstart Creatieve Professionaliteit II (verplichte aanwezigheid) in lokaal B101. Raadpleeg het lesrooster voor de geplande lesactiviteiten.

Studenten Fase 3

 • We verwachten je op dinsdag 18 september van 10.30 tot 12.30 voor de opstart van Beroepspraktijk 3 en Bachelorproject
 • Raadpleeg het lesrooster voor de geplande lesactiviteiten.

De studentenvereniging  organiseert een startdriedaagse van 11 tot 14 september.

Bijlage: startdriedaagse SOCA

Individueel studieprogramma (ISP) opmaken

Als je het volledige inschrijvingsproces doorlopen hebt, kan je je individueel  studieprogramma opmaken. Hierin bepaal je welke opleidingsonderdelen je dit jaar zal opnemen.  Studenten die starten in  fase 1 van de opleiding schrijven zich in  voor alle voorziene opleidingsonderdelen.  Studenten met een verkort traject of een afwijkend studieprogramma maken hun programma op in overleg met hun studententrajectcoach.

Gebruik bij het opstellen de handleiding die je hier vindt.

Studenten worden alfabetisch toegewezen aan een Studenten- en trajectcoach die je kan vinden op de op de 7de verdieping van de A-blok.

De verdeling voor SRW vind je hieronder.

Voor studenten die instromen vanuit CVO en ex HIRL:

Geef in al je mails naast je naam ook telkens je studentennummer en telefoonnummer door!

Vrijstellingen 

Studenten dienen een aanvraag in via KU Loket als de vrijstelling in de precedentenlijst voorkomt (precedentenlijst SRW), studenten doen dit zelfstandig of in samenspraak met de STC’er. De creditbewijzen worden op papier bezorgd aan Bea Verhoeven, rechtstreeks in kantoor A 1.10. Enkel na het ontvangen van het creditbewijs kan de vrijstelling worden goedgekeurd!

Studenten die een vrijstelling willen aanvragen waarvoor GEEN precedent is (precedentenlijst SRW ) dienen ook een aanvraag in via KU Loket en brengen het betrokken cursusmateriaal, de ECTS-fiche en het creditbewijs binnen bij Bea Verhoeven in kantoor A1.10. Het materiaal wordt voorgelegd aan de betrokken docent voor onderzoek. De beslissing van de docent wordt daarna zo snel mogelijk doorgegeven aan de student en ingebracht in het ISP.

Leerkrediet

Studenten met een leerkrediet kleiner dan 60 SP, moeten een afspraak maken met hun studenttrajectcoach.

 

Studie- en studentenbegeleiding.

Studentendienst

De studentendienst kan je vinden de 7de verdieping van de A-blok

Functiebeperking of leerstoornis?

Bij UC Leuven-Limburg heb je als student met een functiebeperking of leerstoornis recht op onderwijs- en examenfaciliteiten (zoals bvb. extra tijd voor examens). Indien je een functiebeperking of leerstoornis hebt, neem je contact op met de studentendienst (zie hierboven). Samen bekijken we dan welke faciliteiten mogelijk zijn.

Fysieke problemen?

We willen je in alle omstandigheden de nodige zorg verlenen. Heb je last van een (chronische) aandoening zoals hyperventilatie, epilepsie, diabetes, hartmoeilijkheden ...laat dit dan weten aan de studentendienst. Ze behandelen die gegevens met de nodige discretie maar zo kunnen we adequaat optreden als er zich moeilijkheden zouden voordoen.

Praktische kwesties

Het is belangrijk dat je je lessenrooster met de nodige aandacht samenstelt!  Het is jouw verantwoordelijkheid als student dat je de lessen volgt zoals aangegeven op je ISP. Het is immers ook bij deze reeks (en lector) dat je examen zal moeten afleggen.

Stel je lessenrooster zo snel mogelijk samen en kijk het na nadat je ISP werd goedgekeurd. Of je ISP werd goedgekeurd zie je in KU Loket. Na goedkeuring krijg je ook een mail op je studentenmail.

Cursusdienst

Studenten krijgen de kans om cursussen en boeken aan te kopen op de campus.

Cursusverkoop - lokaal A 0.03

 • Woensdag 19 september: 10.00 – 14.00
 • Donderdag 20 september: 10.00 – 14.00
 • Maandag 24 september: 09.00 – 13.00 en 13.30 – 17.00
 • Dinsdag 25 september: 09.00 – 13.00 en 13.30 -17.00
 • Woensdag 26 september: 10.30 – 12.00
 • Donderdag 27 september: 10.30 – 12.00
 • Vrijdag 28 september: 10.30 – 12.00

Denk eraan dat je cursussen enkel kan betalen met Bancontact!

Boekenverkoop Acco

Op maandag 24 en dinsdag 25 september organiseert Acco een verkoopdag op de campus van 09.00 tem 17.00.

Boekenlijst Acco

Prijslijst SRW

 

Mobiliteit

De bereikbaarheid van de campus met de auto heeft beperkingen. Ook de parkeervoorzieningen zijn beperkt. De politie treedt op tegen foutparkeerders. Kies daarom voor het openbaar vervoer of de fiets om naar de campus te komen.

Log in op het UCLL-netwerk

Bij je definitieve inschrijving ontvang je een login en activeringsaccount om toegang te krijgen tot het UCLLeuven-netwerk (intranet.ucll.be). Activeer onmiddellijk je inlogcode. Vanaf het begin van het academiejaar vind je op het intranet je uurroosters, klasgroepen, allerlei nuttige informatie over de opleiding en de campus, mededelingen die voor jou belangrijk zijn enz. Van zodra je bent ingelogd, kan je ook gebruik maken van je UCLL e-mail (eens geactiveerd gebruik je alleen deze account) en Toledo (electronisch leerplatform).

Geef in al je mail naast je naam ook telkens je studentennummer en telefoonnummer door!

Stages

Studenten die nieuw zijn in de opleiding én in fase 2 of 3 instromen (via een verkort leertraject) moeten soms nog een stageplaats vastleggen. Zij contacteren hiervoor:

Beroepspraktijk II: Mark Bex (Mark.Bex@ucll.be)

Beroepspraktijk III: An Beghin (An.Beghin@ucll.be)