Overslaan en naar de inhoud gaan

studiegelden academiejaar 2019-2020

  1. bij diploma- en creditcontracten
  2. bij examencontracten
  3. bachelor-na-bacheloropleidingen en postgraduaten
  4. spreiding van betaling, studietoelage, studiefinanciering, ...
  5. voortijdig uitschrijven
  6. opleidingscheques
  7. KMO-portefeuille
  8. Aanvraag factuur op naam van werkgever/eigen onderneming

 

1. Studiegeld bij diploma- en creditcontracten

Onderstaande bedragen gelden voor inschrijvingen in bachelor- en graduaatsopleidingen.

 

standaardopleiding

van 60 studiepunten

waarvan

vast gedeelte

waarvan

variabel gedeelte

Niet-beursstudent

€ 938,80

€ 242,80

€ 11,60 per studiepunt

Bijna-beursstudent

€ 494,80

€ 242,80

€ 4,20 per studiepunt

Beursstudent

€ 110,80

€ 110,80

€ 0 per studiepunt

Bij combinatie van diploma en/of creditcontracten wordt slechts eenmaal de vaste kost aangerekend. In afwijking van deze regel wordt de inschrijving voor een bachelor-na-bachelor of postgraduaat altijd beschouwd als een afzonderlijke inschrijving.

Heb je een tekort aan leerkrediet? Dan kan de hogeschool verhoogd studiegeld aanrekenen voor bacheloropleidingen. Voor niet-beursstudenten wordt het variabel gedeelte verdubbeld voor elk opgenomen studiepunt waarvoor de student geen leerkrediet meer heeft.

2. STUDIEGELD BIJ EXAMENCONTRACTEN

 

Vast

Variabel

slechts één tarief voor alle studenten

€ 110,80

€ 4,20 per studiepunt

De student met een examencontract betaalt, bovenop het normale studiegeld, 50 euro (eenmalige som per academiejaar) voor het gebruik van het studieplatform Toledo en de hiervoor benodigde ICT-faciliteiten.
Een inschrijving voor een examencontract wordt beschouwd als een afzonderlijke inschrijving.

4. spreiding van betaling, studietoelage, studiefinanciering, ...

Wens je je studiegeld gespreid te betalen? Kan ik een voorschot krijgen op de studietoelage van de Vlaamse overheid? Kan ik beroep doen op nog andere beurzen of studietoelagen?

Neem hiervoor contact op met de Sociale Dienst Leuven & Diest of Limburg.

5. voortijdig uitschrijven

Uitschrijven kan ten alle tijde. Maar er zijn wel consequenties inzake studiefinanciering, leerkrediet en terugbetaling studiegelden.

Het te betalen studiegeld voor een student die zijn studies stopzet, is afhankelijk van het tijdstip van in- en uitschrijving van de student. Wanneer een student van opleiding verandert binnen één academiejaar en binnen UC Leuven-Limburg, wordt de vaste kost slechts éénmaal aangerekend.

Hier een overzicht van het studiegeld dat aangerekend blijft na uitschrijving.

6. Opleidingscheques

Ben je een kortgeschoolde of middengeschoolde werknemer en volg je een opleiding die geregistreerd staat in de opleidingsdatabank van de Vlaamse opleidingsincentives? Dan kan je gebruik maken van opleidingscheques.

Ben je al in het bezit van een diploma hoger onderwijs? Dan kan je enkel opleidingscheques gebruiken wanneer je een loopbaangerichte opleiding volgt.

Per kalenderjaar kan je voor maximaal 250 euro opleidingscheques aankopen. De Vlaamse overheid betaalt de helft daarvan, dus maximaal 125 euro per jaar.  Heb je geen diploma hoger onderwijs en volg je een opleiding die leidt naar een bachelordiploma, dan kan je een verhoogde tegemoetkoming aanvragen.

Bestel niet meer cheques dan nodig, want de opleidingsinstelling kan je geen geld teruggeven op je opleidingscheques. Je kan de cheques nog tot twee maanden na de start van de opleiding bestellen. De cheques blijven 14 maanden geldig.

Opleidingscheques bestel je via de website van de VDAB: https://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml

7. KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je  als ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten - opleidingen - die de kwaliteit van je onderneming verbeteren.

Meer informatie vind je terug op de website van  het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen:  https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille. 

Onze erkenningsnummers:

  • UC Leuven  DV.O103479  
  • UC Limburg DV.O100443

Laat ons hier weten dat je KMO-portefeuille aanvraagt. Vervolgens ontvang je een factuur op naam van je werkgever of onderneming .

8. Aanvraag factuur op naam van werkgever/eigen onderneming

Wens je een factuur op naam van je werkgever of je eigen onderneming, laat ons dit hier weten.