Overslaan en naar de inhoud gaan

Inschrijven

U bent hier

studiegelden academiejaar 2019-2020

 1. bij diploma- en creditcontracten
 2. bij examencontracten
 3. bij een combinatie van examen-, diploma- en/of creditcontracten
 4. bachelor-na-bacheloropleidingen en postgraduaten
 5. berekening van studietoelage
 6. spreiding van betaling
 7. andere studiekosten
 8. leerkrediet
 9. voortijdig uitschrijven
 10. studiegelden voor studenten uit het secundair onderwijs die een creditcontract afsluiten
 11. opleidingscheques
 12. KMO-portefeuille
 13. Aanvraag factuur op naam van werkgever/eigen onderneming

 

1. Studiegeld bij diploma- en creditcontracten

Als je recht hebt op een studietoelage,  ben je beursstudent en heb je recht op verminderd studiegeld.  Volg je een BanaBa of postgraduaat, heb je helaas geen recht op een studietoelage of verminderd studiegeld.

Onderstaande bedragen gelden voor inschrijvingen in bachelor- en graduaatsopleidingen.

Het rekeningoverzicht, zowel van de vaste kost als van de variabele kost wordt enkel naar je studentenmailbox verstuurd. 

Studenten die geen studietoelage krijgen omwille van hun studieverleden of een te laag aantal opgenomen studiepunten kunnen soms toch verminderd studiegeld krijg. Voor vragen wend je tot de sociale dienst.

Het studiegeld is als volgt samengesteld:

       
 

voorbeeld: standaardopleiding

van 60 studiepunten

waarvan

vast gedeelte

waarvan

variabel gedeelte

Niet-beursstudent

€ 938,80

€ 242,80

€ 11,60 per studiepunt

Bijna-beursstudent

€ 494,80

€ 242,80

€ 4,20 per studiepunt

Beursstudent

€ 110,80

€ 110,80

€ 0 per studiepunt

2. STUDIEGELD BIJ EXAMENCONTRACTEN

 

Vast

Variabel

slechts één tarief voor alle studenten

€ 110,80

€ 4,20 per studiepunt

De student met een examencontract betaalt, bovenop het normale studiegeld, 50 euro (eenmalige som per academiejaar) voor het gebruik van het studieplatform Toledo en de hiervoor benodigde ICT-faciliteiten.

3. studiegeld bij combinatie van examencontract en diploma- en /of creditcontract 

Voor de berekening van het studiegeld worden alle inschrijvingen van een student voor één of meerdere opleidingen en/of voor één of meerdere opleidingsonderdelen onder diploma- en/of creditcontract, beschouwd als één inschrijving en worden de studiepunten (stp) tot één geheel samengevoegd.

In afwijking van deze regel wordt de inschrijving voor een examencontract, een bachelor-na-bachelor of postgraduaat altijd beschouwd als een afzonderlijke inschrijving. Je betaalt in dit geval voor élke inschrijving zowel het vast gedeelte, als het variabel gedeelte van de respectievelijke inschrijving.

 

Vast gedeelte

Variabel gedeelte

Examencontract

€ 110,80

€ 4,20 per studiepunt

Creditcontract

€ 242,80

€ 11,60 per studiepunt

Diplomacontract

€ 242,80

€ 11,60 per studiepunt

 

5. berekening van studietoelage

De Sociale Dienst is aanwezig bij de inschrijvingen  (voor de start van het academiejaar) en kan voor jou berekenen of je in aanmerking komt voor een toelage. In Leuven & Diest (vanaf 19 augustus) breng je ‘aanslagbiljet personenbelasting 2018’ (inkomstenjaar  2017) of een bewijs van het huidige inkomen indien het sindsdien gedaald is. Als je in Limburg inschrijft breng je volgende documenten mee.

Heb je vragen over het financieren van je opleiding of nood aan een bijkomende toelage of lening? Neem dan snel contact met de Sociale Diest in Limburg of die van Leuven & Diest

6. spreiding van betaling

Je kan je studiegeld gespreid betalen. Neem hiervoor contact op met de Sociale Dienst voor Leuven & Diest of Limburg of kijk op het intranet voor de aanvraagdocumenten Limburg.

7. andere studiekosten

Naast het studiegeld dien je ook rekening te houden met andere studiekosten zoals kosten voor cursussen en boeken, activiteiten of andere studiebenodigdheden.

Al je vragen over het financieren van je opleiding kan je stellen aan de Sociale Dienst voor  Leuven & Diest of Sociale Dienst voor  Limburg.

8. leerkrediet

Heeft een student niet voldoende leerkrediet dan betaalt hij bij goedkeuring van het ISP voor het gedeelte, waarvoor hij niet meer beschikt over een voldoende leerkrediet, een verhoogd studiegeld bovenop het gewone studiegeld. Het bijkomend studiegeld bedraagt voor niet-beursstudenten 11,6 euro extra per studiepunt, voor bijna-beurstariefstudenten 4,2 euro extra per studiepunt. Beurstariefstudenten vallen niet onder deze regeling.

Let op: voor de toelating tot een opleiding of opleidingsonderdeel mag de student niet beschikken over een leerkrediet lager dan of gelijk met nul.

UC Leuven-Limburg vraagt het leerkrediet op bij de Databank Hoger Onderwijs (DHO) net voor inschrijving. Bij de herberekening van het studiegeld in maart wordt rekening gehouden met de geboekte studiepunten en de behaalde credits van de eerste examenperiode. Telkens worden hierbij de principes van de DHO gehanteerd.

Meer info over leerkrediet: http://onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet 

9. voortijdig uitschrijven

Uitschrijven kan ten alle tijde. Maar er zijn wel consequenties inzake studiefinanciering, leerkrediet en terugbetaling studiegelden.

Het te betalen studiegeld voor een student die zijn studies stopzet, is afhankelijk van het tijdstip van in- en uitschrijving van de student. Wanneer een student van opleiding verandert binnen één academiejaar en binnen UC Leuven-Limburg, wordt de vaste kost slechts éénmaal aangerekend.

Hieronder een overzicht van het studiegeld dat aangerekend blijft na uitschrijving:

bachelors en graduaten

Diploma- en creditcontract:

  Uitschrijfdatum Niet-beursstudent Bijna-beursstudent Beursstudent       
Vòòr start academiejaar   Geen kost Geen kost Geen kost
Vanaf start academiejaar 16/09/2019 Binnen 4 weken na inschrijfdatum Vast: € 242,80 Vast: € 242,80 Vast: € 110,80
  Tussen 4 en 8 weken na inschrijfdatum

Vast: € 242,80

Variabel: 50 % eerste semester- en jaarvakken

Vast: € 242,80

Variabel: 50 % eerste semester- en jaarvakken
Vast: € 110,80
  Na 8 weken na inschrijfdatum

Vast: € 242,80

Variabel: 100 % eerste semester- en jaarvakken

Vast: € 242,80

Variabel: 100 %  eerste semester- en jaarvakken
Vast: € 110,80
Vanaf start tweede semester : 03/02/2020 Binnen 4 weken na inschrijfdatum

Vast: € 242,80

Variabel: 100 % eerste semester- en jaarvakken

Vast: € 242,80

Variabel: 100 %  eerste semester- en jaarvakken
Vast: € 110,80
  Tussen 4 en 8 weken na inschrijfdatum

Vast:  242,80

Variabel:
100 % eerste semester- en jaarvakken
50 % tweede semestervakken

Vast:  242,80

Variabel:
100 %  eerste semester- en jaarvakken
50 %  tweede semestervakken

Vast: € 110,80
  Na 8 weken na inschrijfdatum

Vast: € 242,80

Variabel: 100 %

Vast: € 242,80

Variabel: 100 %
Vast: € 110,80

 

Examencontract:

 

Vast gedeelte

Variabel gedeelte van het gevolgde ISP

Indien de student de instelling verlaat binnen de 4 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

€ 110,80

-

Indien de student de instelling verlaat tussen 4 en 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester)

€ 110,80

€ 2,10

Indien de student de instelling verlaat 8 weken na inschrijving (ten vroegste vanaf start semester) of later

€ 110,80

€ 4,20

banaba's

Dezelfde berekeningswijze als bij bachelors, maar met de prijzen van vaste en variabele kost van de respectievelijke BanaBa.

postgraduaten

Bij uitschrijving in een postgraduaat wordt geen inschrijvingsgeld terugbetaald.

10. Studiegelden voor studenten uit het secundair onderwijs die een creditcontract afsluiten

Studenten die het laatste jaar secundair onderwijs volgen en die met een creditcontract voor maximaal 10 studiepunten inschrijven, betalen 50% van het studiegeld van een beurstariefstudent.

Terug naar boven

11. Opleidingscheques

Ben je een kortgeschoolde of middengeschoolde werknemer en volg je een opleiding die geregistreerd staat in de opleidingsdatabank van de Vlaamse opleidingsincentives? Dan kan je gebruik maken van opleidingscheques.

Ben je al in het bezit van een diploma hoger onderwijs? Dan kan je enkel opleidingscheques gebruiken wanneer je een loopbaangerichte opleiding volgt.

Per kalenderjaar kan je voor maximaal 250 euro opleidingscheques aankopen. De Vlaamse overheid betaalt de helft daarvan, dus maximaal 125 euro per jaar.  Heb je geen diploma hoger onderwijs en volg je een opleiding die leidt naar een bachelordiploma, dan kan je een verhoogde tegemoetkoming aanvragen.

Bestel niet meer cheques dan nodig, want de opleidingsinstelling kan je geen geld teruggeven op je opleidingscheques. Je kan de cheques nog tot twee maanden na de start van de opleiding bestellen. De cheques blijven 14 maanden geldig.

Opleidingscheques bestel je via de website van de VDAB: https://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml

12. KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je  als ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten - opleidingen - die de kwaliteit van je onderneming verbeteren.

Meer informatie vind je terug op de website van  het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen:  https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille. 

Onze erkenningsnummers:

 • UC Leuven  DV.O103479  
 • UC Limburg DV.O100443

Laat ons hier weten dat je KMO-portefeuille aanvraagt. Vervolgens ontvang je een factuur op naam van je werkgever of onderneming .

13. Aanvraag factuur op naam van werkgever/eigen onderneming

Wens je een factuur op naam van je werkgever of je eigen onderneming, laat ons dit hier weten.