Overslaan en naar de inhoud gaan

Inschrijven

U bent hier

studiegelden academiejaar 2018-2019

  1. bij diploma- en creditcontracten
  2. bij examencontracten
  3. bij een combinatie van examen-, diploma- en/of creditcontracten
  4. bachelor-na-bacheloropleidingen en postgraduaten
  5. studietoelage en  verminderd studiegeld
  6. spreiding van betaling
  7. andere studiekosten
  8. leerkrediet
  9. voortijdig uitschrijven

 

1. Studiegeld bij diploma- en creditcontracten

Onderstaande bedragen gelden voor inschrijvingen in bacheloropleidingen.

Het rekeningoverzicht, zowel van de vaste kost als van de variabele kost wordt enkel naar je studentenmailbox verstuurd. 

Het studiegeld is als volgt samengesteld:

       
 

voorbeeld: standaardopleiding

van 60 studiepunten

waarvan

vast gedeelte

waarvan

variabel gedeelte

Niet-beursstudent

€ 922,30

€ 238,30

€ 11,40 per studiepunt

Bijna-beursstudent

€ 484,30

€ 238,30

€ 4,10 per studiepunt

Beursstudent

€ 108,80

€ 108,80

€ 0 per studiepunt

2. STUDIEGELD BIJ EXAMENCONTRACTEN

 

Vast

Variabel

slechts één tarief voor alle studenten

€ 108,80

€ 4,10 per studiepunt

De student met een examencontract betaalt, bovenop het normale studiegeld, 50 euro (eenmalige som per academiejaar) voor het gebruik van het studieplatform Toledo en de hiervoor benodigde ICT-faciliteiten.

3. studiegeld bij combinatie van examencontract en diploma- en /of creditcontract 

Voor de berekening van het studiegeld worden alle inschrijvingen van een student voor één of meerdere opleidingen en/of voor één of meerdere opleidingsonderdelen onder diploma- en/of creditcontract, beschouwd als één inschrijving en worden de studiepunten (stp) tot één geheel samengevoegd.

In afwijking van deze regel wordt de inschrijving voor een bachelor-na-bachelor of postgraduaat altijd beschouwd als een afzonderlijke inschrijving.

 

Vast gedeelte

Variabel gedeelte

Examencontract

€ 108,80

€ 4,10 per studiepunt

Creditcontract

€ 238,30

€ 11,40 per studiepunt

Diplomacontract

€ 238,30

€ 11,40 per studiepunt

 

5. studietoelage en verminderd studiegeld

Als je recht hebt op een studietoelage,  ben je beursstudent en heb je recht op verminderd studiegeld.  Volg je een BaNaBa of postgraduaat, heb je helaas geen recht op een studietoelage of verminderd studiegeld.

Al je vragen over het financieren van je opleiding, kan je stellen aan de Sociale Dienst voor  Leuven & Diest of Sociale Dienst voor  Limburg.

De Sociale Dienst is aanwezig bij de inschrijvingen (voor de start van het academiejaar) en kan voor jou berekenen of je in aanmerking komt voor een toelage. In Leuven & Diest breng je ‘aanslagbiljet personenbelasting inkomstenjaar 2017’ of een bewijs van het huidige inkomen indien het sindsdien gedaald is. Als je in Limburg inschrijft breng je volgende documenten mee.

6. spreiding van betaling

Je kan je studiegeld gespreid betalen. Neem hiervoor contact op met de Sociale Dienst voor Leuven & Diest of Limburg of kijk op het intranet voor de aanvraagdocumenten Limburg.

7. andere studiekosten

Naast het inschrijvingsgeld dien je ook rekening te houden met andere studiekosten zoals kosten voor cursussen en boeken, activiteiten of andere studiebenodigdheden.

8. leerkrediet

Heeft een student niet voldoende leerkrediet dan betaalt hij bij goedkeuring van het ISP voor het gedeelte, waarvoor hij niet meer beschikt over een voldoende leerkrediet, een verhoogd studiegeld bovenop het gewone studiegeld. Het bijkomend studiegeld bedraagt voor niet-beursstudenten 11,4 euro extra per studiepunt, voor bijna-beurstariefstudenten 4,1 euro extra per studiepunt. Beurstariefstudenten vallen niet onder deze regeling.

Let op: voor de toelating tot een opleiding of opleidingsonderdeel mag de student niet beschikken over een leerkrediet lager dan of gelijk met nul.

UC Leuven-Limburg vraagt het leerkrediet op bij de Databank Hoger Onderwijs (DHO) net voor inschrijving. Bij de herberekening van het studiegeld in maart wordt rekening gehouden met de geboekte studiepunten en de behaalde credits van de eerste examenperiode. Telkens worden hierbij de principes van de DHO gehanteerd.

Meer info over leerkrediet: http://onderwijs.vlaanderen.be/leerkrediet