Overslaan en naar de inhoud gaan

Inschrijven

U bent hier

Je kan je inschrijven in een bacheloropleiding als je beschikt over één van volgende diploma’s:

 • een diploma van het secundair onderwijs uit Vlaanderen;
  - een diploma hoger secundair onderwijs (ASO, TSO, KSO)
  - een diploma beroepsonderwijs met zevende jaar
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan uit Vlaanderen;
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie uit Vlaanderen met uitzondering van het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs uit Vlaanderen (HBO5);
 • een bachelordiploma uit Vlaanderen;
 • studenten met een diploma behaald in een land dat de Lissabon Erkenningsconventie ratificeerde, worden toegelaten tot een bacheloropleiding indien het behaalde diploma in dat land ook toegang verleent tot hoger onderwijs;
 • studenten met een diploma behaald in een land dat de Lissabon Erkenningsconventie niet ratificeerde, kunnen worden toegelaten indien het behaalde diploma in dat land toegang verleent tot gelijksoortig hoger onderwijs en indien de studenten voldoen aan een bijkomende toetsing van de bekwaamheden, indien nodig voor de opleiding;
 • een diploma VWO of MBO4 uit Nederlandcheck de toelatingsvoorwaarden in de tabel;
 • een getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propaedeutisch examen uit Nederland (= alle studiepunten behaald).

Alle studenten met een niet-Vlaams of niet-Nederlands diploma vragen voor een eerste inschrijving in een opleiding steeds toelating via  Admissions   (kies de optie "a programme in Dutch").  We vatten even de  aanvraagprocedure voor jou samen.

Als je niet in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs of een daarmee gelijkgesteld diploma kan je toch toegelaten worden tot een bacheloropleiding als je slaagt in een toelatingsonderzoek hoger onderwijs.
Meer informatie over het toelatingsonderzoek.