Overslaan en naar de inhoud gaan

Inschrijven

U bent hier

Inschrijven in een bacheloropleiding

Je kan je inschrijven in een bacheloropleiding als je beschikt over één van volgende diploma’s:

 • een diploma van het secundair onderwijs uit Vlaanderen;
  - een diploma hoger secundair onderwijs (ASO, TSO, KSO)
  - een diploma beroepsonderwijs met zevende jaar
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan uit Vlaanderen;
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie uit Vlaanderen met uitzondering van het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs uit Vlaanderen (HBO5);
 • een bachelordiploma uit Vlaanderen;
 • studenten met een diploma behaald in een land dat de Lissabon Erkenningsconventie ratificeerde, worden toegelaten tot een bacheloropleiding indien het behaalde diploma in dat land ook toegang verleent tot hoger onderwijs;
 • studenten met een diploma behaald in een land dat de Lissabon Erkenningsconventie niet ratificeerde, kunnen worden toegelaten indien het behaalde diploma in dat land toegang verleent tot gelijksoortig hoger onderwijs en indien de studenten voldoen aan een bijkomende toetsing van de bekwaamheden, indien nodig voor de opleiding;
 • een diploma VWO of MBO4 uit Nederland, check de toelatingsvoorwaarden in de tabel;
 • een getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propaedeutisch examen uit Nederland (= alle studiepunten behaald).

 Alle studenten met een niet-Vlaams of een niet-Nederlands diploma vragen voor een eerste inschrijving in een opleiding steeds toelating via  de Online Toelatingsaanvraag

Als je niet in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs of een daarmee gelijkgesteld diploma kan je toch toegelaten worden tot een bacheloropleiding als je slaagt in een toelatingsonderzoek hoger onderwijs.
Meer informatie over het toelatingsonderzoek bachelors.

Inschrijven in een graduaatsopleiding

Je kan je inschrijven in een graduaatsopleiding als je beschikt over één van volgende diploma’s:

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens 3 jaar behaald is;
 • een Belgisch diploma van het secundair onderwijs;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden;
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie;
 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van bachelor of master; 
 • een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met de diploma's uit de hierboven vermelde categorieën wordt erkend;
 • een diploma VWO, HAVO of MBO4 uit Nederland, check de toelatingsvoorwaarden in de tabel;
 • om in te schrijven voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs moet je ook minstens drie jaar nuttige ervaring kunnen aantonen in het technisch of praktisch vak waarvoor je onderwijsbevoegdheid wil bekomen.

 Alle studenten met een niet-Vlaams of een niet-Nederlands diploma vragen voor een eerste inschrijving in een opleiding steeds toelating via  de Online Toelatingsaanvraag.

Als je niet in het bezit bent van één van bovenstaande diploma’s kan je toch toegelaten worden tot een graduaatsopleiding als je slaagt in een toelatingsonderzoek voor graduaten.
Meer informatie over dit toelatingsonderzoek graduaten.