Overslaan en naar de inhoud gaan

Inschrijven

U bent hier

Check onderstaande tabel of je op basis van je diploma voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

Diploma

Toegang

Toelichting

 

VWO

 

Ja

 

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

6-jarig middelbaar onderwijs, vaak binnen de structuur van Gymnasium (met Latijn of Grieks)  of Lyceum

Vergelijkbaar met het Vlaamse ASO. Vooral gericht op universitaire studies

 

HAVO

 

Neen

 

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

5-jarig middelbaar onderwijs, eerder van algemeen niveau. Doorstroomgericht. Lln behalen dus hun diploma op 17 jaar. Studies bereiden voor op HBO (Hoger Beroepsonderwijs, wat de aanduiding is voor hogescholen): let wel het gaat hier om 4-jarige  bacheloropleidingen.

Zeker geen toegang tot hoger onderwijs in Vlaanderen

 

 

HAVO +

Propedeuse

 

Ja

 

Havo-gediplomeerden die een eerste jaar van een HBO (Nederlandse Hogeschool) hebben gevolgd EN geslaagd zijn voor de eerste schijf van 60 studiepunten, kunnen hiermee toegang krijgen tot het Vlaamse hoger onderwijs

 

MAVO

 

Neen

 

Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs

Sinds 1999 doorgaans opgegaan in VMBO

Geen volledig secundair onderwijs

 

VMBO

 

Neen

 

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vierjarige beroepsschool, volgend op basisschool).

 

MBO

 

 

Enkel niveau 4

 

 

Middelbaar Beroepsonderwijs, doorgaans volgend op VMBO. Afgestudeerden zijn meestal 20 jaar.

Er zijn vier verschillende niveaus.